Om alle gikk og gjemte seg, ville ingen dø i krig.


om-alle-gikk-og-gjemte-seg-ville-ingen-dø-i-krig
krigomallegikkoggjemtesegvilleingenkrigom allealle gikkgikk ogog gjemtegjemte segville ingeningen døi krigom alle gikkalle gikk oggikk og gjemteog gjemte segville ingen døingen dø idø i krigom alle gikk ogalle gikk og gjemtegikk og gjemte segville ingen dø iingen dø i krigom alle gikk og gjemtealle gikk og gjemte segville ingen dø i krig

Krig løser ingen problemer. Det er like fryktelig å vinne en krig som å tape den. -Krig
krig-lø-ingen-problemer-det-er-like-fryktelig-å-vinne-krig-som-å-tape-den
Alle som driver med humor er mot krig og for sykling. Meg bekjent er det ingen markedsliberalistiske komikere. -Knut Nærum
alle-som-driver-med-humor-er-mot-krig-og-for-sykling-meg-bekjent-er-det-ingen-markedsliberalistiske-komikere
Hvis menneskene gikk barbent selv, så husket de kanskje på at de ikke skulle hive fra seg flasker alle steder. -Anne-Cath Vestly
hvis-menneskene-gikk-barbent-selv-så-husket-kanskje-på-at-ikke-skulle-hive-fra-seg-flasker-alle-steder
Dersom alle begrenset seg til å snakke om det de forstår seg på, ville det ikke bli flere fjernsynsdebatter. -Werner Höfer
dersom-alle-begrenset-seg-til-å-snakke-om-det-forstår-seg-på-ville-det-ikke-bli-flere-fjernsynsdebatter
Ingen ville vel ønske å leve uten venner, selv om han hadde alle andre goder. -Venn
ingen-ville-vel-ønske-å-leve-uten-venner-selv-om-han-hadde-alle-andre-goder