Også vredens vin bør lagres til verdige anledninger.


også-vredens-vin-bør-lagres-til-verdige-anledninger
per roaldogsåvredensvinbørlagrestilverdigeanledningerogså vredensvredens vinvin børbør lagreslagres tiltil verdigeverdige anledningerogså vredens vinvredens vin børvin bør lagresbør lagres tillagres til verdigetil verdige anledningerogså vredens vin børvredens vin bør lagresvin bør lagres tilbør lagres til verdigelagres til verdige anledningerogså vredens vin bør lagresvredens vin bør lagres tilvin bør lagres til verdigebør lagres til verdige anledninger

Vår oppgave er å elske andre uten å stoppe opp for å spørre om de er verdige eller ikke. -Nestekjærlighet
vår-oppgave-er-å-elske-andre-uten-å-stoppe-opp-for-å-spørre-om-er-verdige-eller-ikke
En skuespiller bør ha noe på hjertet, også når han spiller stum. -Skuespiller
en-skuespiller-bør-noe-på-hjertet-også-når-han-spiller-stum
Det fins mange anledninger i livet som aldri kommer. -Stig Johansson
det-fins-mange-anledninger-i-livet-som-aldri-kommer
En klok mann skaper flere anledninger enn han finner. -Francis Bacon
en-klok-mann-skaper-flere-anledninger-enn-han-finner
Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, og da bør de også utgjøre halvparten av medlemmene i en regjering. -Likestilling
kvinner-utgjør-halvparten-av-befolkningen-og-da-bør-også-utgjøre-halvparten-av-medlemmene-i-regjering
Det er akkurat like mange spesielle anledninger i livet som vi velger å feire. -Robert Brault
det-er-akkurat-like-mange-spesielle-anledninger-i-livet-som-vi-velger-å-feire