Også for regjeringer gjelder prinsippet: tillit er vanskelig å oppnå, men lett å ødelegge.


også-for-regjeringer-gjelder-prinsippet-tillit-er-vanskelig-å-oppnå-men-lett-å-ødelegge
regjeringogsåforregjeringergjelderprinsippettillitervanskeligoppnåmenlettødeleggeogså forregjeringer gjeldergjelder prinsippettillit erer vanskeligvanskelig åå oppnåmen lettlett åå ødeleggeogså for regjeringerfor regjeringer gjelderregjeringer gjelder prinsippettillit er vanskeliger vanskelig åvanskelig å oppnåmen lett ålett å ødeleggeogså for regjeringer gjelderfor regjeringer gjelder prinsippettillit er vanskelig åer vanskelig å oppnåmen lett å ødeleggeogså for regjeringer gjelder prinsippettillit er vanskelig å oppnå

Krig er lett å begynne, men vanskelig å slutte. -Sallust
krig-er-lett-å-begynne-men-vanskelig-å-slutte
Komitearbeid er som en lenestol, lett å synke ned i, men vanskelig å komme ut av. -Kenneth J. Shively
komitearbeid-er-som-lenestol-lett-å-synke-ned-i-men-vanskelig-å-komme-ut-av
Det er vanskelig å heve levestandarden med de beste lover, men lett å senke den ved dårlig lovgivning. -Theodore Roosevelt
det-er-vanskelig-å-heve-levestandarden-med-beste-lover-men-lett-å-senke-den-ved-dårlig-lovgivning
Man bør ta fatt på en lett oppgave som om den var vanskelig og en vanskelig oppgave som om den var lett. -Oppgave
man-bør-ta-fatt-på-lett-oppgave-som-om-den-var-vanskelig-og-vanskelig-oppgave-som-om-den-var-lett
Det var ingen lett beslutning å skulle rive opp en hel epoke, ikke bare i mitt liv, men også i en annens liv, og for så vidt også i min sønns liv. -Dag Solstad
det-var-ingen-lett-beslutning-å-skulle-rive-opp-hel-epoke-ikke-bare-i-mitt-liv-men-også-i-annens-liv-og-for-så-vidt-også-i-min-sønns-liv
Å være kunstner er leve i en konstant gründer-tilværelse. Hver dag innehar muligheten til skape noe, men også til å ødelegge noe. -Kjell Nupen
Å-være-kunstner-er-leve-i-konstant-gründer-tilværelse-hver-dag-innehar-muligheten-til-skape-noe-men-også-til-å-ødelegge-noe