Og um me kjenner gråt og gru og saknad sår, så må me lerkesongen tru, som lovar vår.


og-um-me-kjenner-gråt-og-gru-og-saknad-sår-så-må-me-lerkesongen-tru-som-lovar-vår
medgang og motgangogummekjennergråtoggrusaknadsårlerkesongentrusomlovarvårog umum meme kjennerkjenner gråtgråt ogog grugru ogog saknadsaknad sårmå meme lerkesongenlerkesongen trusom lovarlovar vårog um meum me kjennerme kjenner gråtkjenner gråt oggråt og gruog gru oggru og saknadog saknad sårså må memå me lerkesongenme lerkesongen trusom lovar vårog um me kjennerum me kjenner gråtme kjenner gråt ogkjenner gråt og grugråt og gru ogog gru og saknadgru og saknad sårså må me lerkesongenmå me lerkesongen truog um me kjenner gråtum me kjenner gråt ogme kjenner gråt og grukjenner gråt og gru oggråt og gru og saknadog gru og saknad sårså må me lerkesongen tru

At tiden leger alle sår er tøv. Tiden plastrer sår med år og støv. -Tid
at-tiden-leger-alle-sår-er-tøv-tiden-plastrer-sår-med-år-og-støv
Men moro var det lell, sa frieren, han gråt fordi han fikk kurven. -Frieri
men-moro-var-det-lell-sa-frieren-han-gråt-fordi-han-fikk-kurven
Nødvendigheten kjenner ingen lov. Jeg vet om advokater som heller ikke kjenner noen. -Benjamin Franklin
nødvendigheten-kjenner-ingen-lov-jeg-vet-om-advokater-som-heller-ikke-kjenner-noen
Klagar du livet for gråe dagar, umetta magar, sorger og sår? Verst er å gå frå usådd åker og ufødd vår. -Livet
klagar-du-livet-for-gråe-dagar-umetta-magar-sorger-og-sår-verst-er-å-gå-frå-usådd-åker-og-ufødd-vår
Eg angrar at eg nokon gong har skrive eit bokmålsord. Eg lovar at det aldri skal hende meir. -Lars Amund Vaage
eg-angrar-at-eg-nokon-gong-har-skrive-eit-bokmålsord-eg-lovar-at-det-aldri-skal-hende-meir