Og saaledes skede det, højstærværdige herrer, at kunstens gjenstand fra at være det «skjønne» gik over til at bli det karakteristiske, det interessante.


og-saaledes-skede-det-højstærværdige-herrer-at-kunstens-gjenstand-fra-at-være-det-skjønne-gik-over-til-at-bli-det-karakteristiske-det
kunstogsaaledesskededethøjstærværdigeherreratkunstensgjenstandfraværedetskjønnegikovertilblikarakteristiskeinteressanteog saaledessaaledes skedeskede dethøjstærværdige herrerat kunstenskunstens gjenstandfra atat værevære detdet «skjønne»«skjønne» gikgik overover tiltil atat blibli detdet karakteristiskedet interessanteog saaledes skedesaaledes skede detat kunstens gjenstandkunstens gjenstand fragjenstand fra atfra at væreat være detvære det «skjønne»det «skjønne» gik«skjønne» gik overgik over tilover til attil at bliat bli detbli det karakteristiske

Og livet, højstærværdige herrer, livet som det er, livet i sin nøgne højhet, livet i sin kraft og fylde, livet, det levende virkelige liv – det er det, og det alene, som formaar at gribe menneskene. -Livet
og-livet-højstærværdige-herrer-livet-som-det-er-livet-i-nøgne-højhet-livet-i-kraft-og-fylde-livet-det-levende-virkelige-liv-det-er-det-og-det
Hvem af dem har saa ret! – spørgsmaalet er ikke svar værdt, højstærværdige herrer! -Spørsmål
hvem-af-dem-har-saa-ret-spørgsmaalet-er-ikke-svar-værdt-højstærværdige-herrer
Å være politiker er som å være fotballtrener. Du må være smart nok til å skjønne spillet og dum nok til å synes det er viktig. -Politiker
Å-være-politiker-er-som-å-være-fotballtrener-du-må-være-smart-nok-til-å-skjønne-spillet-og-dum-nok-til-å-synes-det-er-viktig
Kunstnerens mål er å skape det skjønne. Hva det skjønne er, det er et helt annet spørsmål. -Kunstner
kunstnerens-mål-er-å-skape-det-skjønne-hva-det-skjønne-er-det-er-et-helt-annet-spørsmål
For det som så ut til å bli storm og tunge byger det ble en fin og stille solskinnsdag takket være et vindpust fra en sommerfugls tilfeldige vingeslag -Sommerfugl
for-det-som-så-ut-til-å-bli-storm-og-tunge-byger-det-ble-og-stille-solskinnsdag-takket-være-et-vindpust-fra-sommerfugls-tilfeldige-vingeslag
En utenrikskorrespondent er en som løper rundt fra hotell til hotell og tror at det mest interessante ved hele historien er at han har kommet for å dekke den. -Tom Stoppard
en-utenrikskorrespondent-er-som-løper-rundt-fra-hotell-til-hotell-og-tror-at-det-mest-interessante-ved-hele-historien-er-at-han-har-kommet-for-å