Og museer var deg jo alltid en avsky. Du kalte dem for gravhvelvinger -


og-museer-var-deg-jo-alltid-avsky-du-kalte-dem-for-gravhvelvinger
henrik ibsenogmuseervardegjoalltidavskydukaltedemforgravhvelvingerog museermuseer varvar degdeg jojo alltidalltid enen avskydu kaltekalte demdem forgravhvelvingerog museer varmuseer var degvar deg jodeg jo alltidjo alltid enalltid en avskydu kalte demkalte dem fordem for gravhvelvingerfor gravhvelvingerog museer var degmuseer var deg jovar deg jo alltiddeg jo alltid enjo alltid en avskydu kalte dem forkalte dem for gravhvelvingerdem for gravhvelvingerog museer var deg jomuseer var deg jo alltidvar deg jo alltid endeg jo alltid en avskydu kalte dem for gravhvelvingerkalte dem for gravhvelvinger

Man bør gå på museer - siden jeg begynte å gå på museer, har jeg sovet hver natt - det er ingenting som tretter så mye som museer. -Storm P
man-bør-gå-på-museer-siden-jeg-begynte-å-gå-på-museer-har-jeg-sovet-hver-natt-det-er-ingenting-som-tretter-så-mye-som-museer
Det var aldri noen som kalte meg pen da jeg var liten. -Marilyn Monroe
det-var-aldri-noen-som-kalte-meg-pen-da-jeg-var-liten
Han sa riktige ting, men kalte dem ved feil navn. -Kommunikasjon
han-sa-riktige-ting-men-kalte-dem-ved-feil-navn
Du er om deg på alle kanter for å gjøre utvei til penger; men så snart du har dem, blir de liksom borte mellom hendene på deg; du vet aldri hvor du gjør av dem. -Henrik Ibsen
du-er-om-deg-på-alle-kanter-for-å-gjøre-utvei-til-penger-men-så-snart-du-har-dem-blir-liksom-borte-mellom-hendene-på-deg-du-vet-aldri-hvor-du