Og midt på natten våknet jeg. Lamslått av tanken på at den eneste i verden som skal leve mitt liv er meg.


og-midt-på-natten-våknet-jeg-lamslått-av-tanken-på-at-den-eneste-i-verden-som-skal-leve-mitt-liv-er-meg
være seg selvogmidtnattenvåknetjeglamslåttavtankenatdenenesteverdensomskallevemittlivermegog midtmidt påpå nattennatten våknetvåknet jeglamslått avav tankentanken påpå atat denden enesteeneste ii verdenverden somsom skalskal leveleve mittmitt livliv erer megog midt påmidt på nattenpå natten våknetnatten våknet jeglamslått av tankenav tanken påtanken på atpå at denat den enesteden eneste ieneste i verdeni verden somverden som skalsom skal leveskal leve mittleve mitt livmitt liv erliv er megog midt på nattenmidt på natten våknetpå natten våknet jeglamslått av tanken påav tanken på attanken på at denpå at den enesteat den eneste iden eneste i verdeneneste i verden somi verden som skalverden som skal levesom skal leve mittskal leve mitt livleve mitt liv ermitt liv er megog midt på natten våknetmidt på natten våknet jeglamslått av tanken på atav tanken på at dentanken på at den enestepå at den eneste iat den eneste i verdenden eneste i verden someneste i verden som skali verden som skal leveverden som skal leve mittsom skal leve mitt livskal leve mitt liv erleve mitt liv er meg

Jeg tror mitt liv begynte da jeg våknet opp og elsket min mors ansikt. -Mor
jeg-tror-mitt-liv-begynte-da-jeg-våknet-opp-og-elsket-min-mors-ansikt
Jeg sverger ved mitt liv og min kjærlighet til det, at jeg aldri vil leve for en annen, og heller aldri be en annen om å leve for meg. -Ayn Rand
jeg-sverger-ved-mitt-liv-og-min-kjærlighet-til-det-at-jeg-aldri-vil-leve-for-annen-og-heller-aldri-be-annen-om-å-leve-for-meg
Jeg har mange ting å bevise for meg selv. En av dem er at jeg kan leve mitt liv uten frykt. -Oprah Winfrey
jeg-har-mange-ting-å-bevise-for-meg-selv-en-av-dem-er-at-jeg-kan-leve-mitt-liv-uten-frykt
Når jeg skal ut på fisketur, føler jeg meg 10 år yngre, 20 kilo lettere og fylt av fryd ved tanken på alt som forestår. -Elisabeth Granneman
når-jeg-skal-ut-på-fisketur-føler-jeg-meg-10-år-yngre-20-kilo-lettere-og-fylt-av-fryd-ved-tanken-på-alt-som-forestår