Og luften har farge og duft og smak av våren som kanskje kommer.


og-luften-har-farge-og-duft-og-smak-av-våren-som-kanskje-kommer
herman wildenveyogluftenharfargeogduftsmakavvårensomkanskjekommerog luftenluften harhar fargefarge ogog duftduft ogog smaksmak avav vårenvåren somsom kanskjekanskje kommerog luften harluften har fargehar farge ogfarge og duftog duft ogduft og smakog smak avsmak av vårenav våren somvåren som kanskjesom kanskje kommerog luften har fargeluften har farge oghar farge og duftfarge og duft ogog duft og smakduft og smak avog smak av vårensmak av våren somav våren som kanskjevåren som kanskje kommerog luften har farge ogluften har farge og dufthar farge og duft ogfarge og duft og smakog duft og smak avduft og smak av vårenog smak av våren somsmak av våren som kanskjeav våren som kanskje kommer

Si aldri til henne: det skjerfet har da en forferdelig farge. Men: Kanskje svakt rosa skjerf ville gjøre deg enda vakrere. -Kvinner
si-aldri-til-henne-det-skjerfet-har-da-forferdelig-farge-men-kanskje-svakt-rosa-skjerf-ville-gjøre-deg-enda-vakrere
Det er bedre med god smak enn dårlig smak, men dårlig smak er bedre enn ingen smak. -Smak
det-er-bedre-med-god-smak-enn-dårlig-smak-men-dårlig-smak-er-bedre-enn-ingen-smak
Våren kommer en gang i året, og vi ønsker den velkommen. Dagen kommer en gang i døgnet, men vi tar den som en selvfølge. -Vår
våren-kommer-gang-i-året-og-vi-ønsker-den-velkommen-dagen-kommer-gang-i-døgnet-men-vi-tar-den-som-selvfølge
Sommeren er omme. Og når sommeren er omme kommer en tid da luften blir rødgyllen, klar som vin. -Axel Jensen
sommeren-er-omme-og-når-sommeren-er-omme-kommer-tid-da-luften-blir-rødgyllen-klar-som-vin
God smak er en forferdelig ting. Smak er kreativitetens fiende. -Pablo Picasso
god-smak-er-forferdelig-ting-smak-er-kreativitetens-fiende
En sann liberaler er en som har begge føttene godt plantet i løse luften. -Adlai Stevenson
en-sann-liberaler-er-som-har-begge-føttene-godt-plantet-i-løse-luften