Og hun er skjønn, mer skjønn enn ord for skjønnhet ...


og-hun-er-skjønn-mer-skjønn-enn-ord-for-skjønnhet
william shakespeareoghunerskjønnmerskjønnennordforskjønnhetog hunhun erer skjønnmer skjønnskjønn ennord forskjønnhetog hun erhun er skjønnmer skjønn ennskjønn enn ordenn ord forord for skjønnhetfor skjønnhetog hun er skjønnmer skjønn enn ordskjønn enn ord forenn ord for skjønnhetord for skjønnhetmer skjønn enn ord forskjønn enn ord for skjønnhetenn ord for skjønnhet

En eneste skjønn tone er vakrere enn en lang tale. -Musikk
en-eneste-skjønn-tone-er-vakrere-enn-lang-tale
Du er som en blomst, så skjær og skjønn og ren. -Heinrich Heine
du-er-som-blomst-så-skjær-og-skjønn-og-ren
Malt med regnbuens palett - blir dagene en skjønn bukett. -Grethe Larsen
malt-med-regnbuens-palett-blir-dagene-skjønn-bukett
Et forår farger jorden grønn, og atter er den ung og skjønn. -Arnulf Øverland
et-forår-farger-jorden-grønn-og-atter-er-den-ung-og-skjønn
Er veien mindre skjønn fordi det er torner på hekken langs grøftene? -Vei
er-veien-mindre-skjønn-fordi-det-er-torner-på-hekken-langs-grøftene
Hvor skjønn en vanlig dag kan bli når vennligheten berører den. -Ukjent
hvor-skjønn-vanlig-dag-kan-bli-når-vennligheten-berører-den