Og den som vil verge sin frihet, må bære sverd.


og-den-som-vil-verge-frihet-må-bære-sverd
arnulf Øverlandogdensomvilvergefrihetbæresverdog denden somsom vilvil vergeverge sinsin frihetmå bærebære sverdog den somden som vilsom vil vergevil verge sinverge sin frihetmå bære sverdog den som vilden som vil vergesom vil verge sinvil verge sin frihetog den som vil vergeden som vil verge sinsom vil verge sin frihet

Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet. -Benjamin Franklin
den-som-er-villig-til-å-ofre-frihet-for-stund-i-trygghet-fortjener-verken-frihet-eller-trygghet
Vi vil oss et land få frelst og fritt og ikke sin frihet må borge. -Norge og nordmenn
vi-vil-oss-et-land-få-frelst-og-fritt-og-ikke-frihet-må-borge
En forelsket kvinne er en slavinne som lar sin herre bære hennes lenker. -Etienne Rey
en-forelsket-kvinne-er-slavinne-som-lar-herre-bære-hennes-lenker
De som alltid lar barna gjøre som de vil, har fullstendig misforstått begrepet frihet. Det er direkte feigt å si til sine barn: Gjør som dere vil. -Oppdragelse
de-som-alltid-lar-barna-gjøre-som-vil-har-fullstendig-misforstått-begrepet-frihet-det-er-direkte-feigt-å-til-sine-barn-gjør-som-dere-vil
Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv