Og alle drømmene vi hadde, blir det ingenting av De blir med meg til jeg forsvinner en dag


og-alle-drømmene-vi-hadde-blir-det-ingenting-av-de-blir-med-meg-til-jeg-forsvinner-dag
Øyvind sauvikogalledrømmenevihaddeblirdetingentingavmedmegtiljegforsvinnerdagog allealle drømmenedrømmene vivi haddeblir detdet ingentingingenting avav dede blirblir medmed megmeg tiltil jegjeg forsvinnerforsvinner enen dagog alle drømmenealle drømmene vidrømmene vi haddeblir det ingentingdet ingenting avingenting av deav de blirde blir medblir med megmed meg tilmeg til jegtil jeg forsvinnerjeg forsvinner enforsvinner en dagog alle drømmene vialle drømmene vi haddeblir det ingenting avdet ingenting av deingenting av de blirav de blir medde blir med megblir med meg tilmed meg til jegmeg til jeg forsvinnertil jeg forsvinner enjeg forsvinner en dagog alle drømmene vi haddeblir det ingenting av dedet ingenting av de bliringenting av de blir medav de blir med megde blir med meg tilblir med meg til jegmed meg til jeg forsvinnermeg til jeg forsvinner entil jeg forsvinner en dag

Hvis gresset blir langt, forsvinner grisen. Hvis praten blir lang, forsvinner det gode. -Gress
hvis-gresset-blir-langt-forsvinner-grisen-hvis-praten-blir-lang-forsvinner-det-gode
Jeg tror at ingenting forsvinner. Det som er godt i oss, går videre og smelter sammen med andre gode krefter. Energi forsvinner ikke. -Livet etter dette
jeg-tror-at-ingenting-forsvinner-det-som-er-godt-i-oss-går-videre-og-smelter-sammen-med-andre-gode-krefter-energi-forsvinner-ikke
Det er ingenting som har forberedt meg mer til et liv i rampelyset enn åra med mobbing. For det er akkurat det samme som skjer når du blir kjent. Du støtes ut av samfunnet. Alt forandrer seg. -Kjendis
det-er-ingenting-som-har-forberedt-meg-mer-til-et-liv-i-rampelyset-enn-åra-med-mobbing-for-det-er-akkurat-det-samme-som-skjer-når-du-blir-kjent-du
Før så jeg på tilværelsen med et slikt alvor at det var tvingende nødvendig å overbevise andre om at jeg hadde rett. I dag tenker jeg at det er tvingende nødvendig at andre er uenige med meg. -Enig og uenig
før-så-jeg-på-tilværelsen-med-et-slikt-alvor-at-det-var-tvingende-nødvendig-å-overbevise-andre-om-at-jeg-hadde-rett-i-dag-tenker-jeg-at-det-er