Nynorskens største problem i dag er at den held på å verte eit elitespråk.


nynorskens-største-problem-i-dag-er-at-den-held-på-å-verte-eit-elitespråk
nynorsknynorskensstørsteproblemdageratdenheldverteeitelitespråknynorskens størstestørste problemproblem ii dagdag erer atat denden heldheld påå verteverte eiteit elitespråknynorskens største problemstørste problem iproblem i dagi dag erdag er ater at denat den heldden held påheld på åpå å verteå verte eitverte eit elitespråknynorskens største problem istørste problem i dagproblem i dag eri dag er atdag er at dener at den heldat den held påden held på åheld på å vertepå å verte eitå verte eit elitespråknynorskens største problem i dagstørste problem i dag erproblem i dag er ati dag er at dendag er at den helder at den held påat den held på åden held på å verteheld på å verte eitpå å verte eit elitespråk

Et problem klart stilt er et problem halvt løst. -Problem
et-problem-klart-stilt-er-et-problem-halvt-løst
Enhver løsning på et problem er et nytt problem. -Løsning
enhver-løsning-på-et-problem-er-et-nytt-problem
Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Eit barn er eit fullenda meisterverk av Skaparens kunstnerhand. -Barn
eit-barn-er-eit-fullenda-meisterverk-av-skaparens-kunstnerhand
Men hugse det bør vi: Eit ord er eit under. -Ord
men-hugse-det-bør-vi-eit-ord-er-eit-under