Nyheter er det som en eller annen, et eller annet sted, ikke vil ha offentliggjort. Alt annet er reklame.


nyheter-er-det-som-eller-annen-et-eller-annet-sted-ikke-vil-offentliggjort-alt-annet-er-reklame
nyhetnyhetererdetsomellerannenetannetstedikkeviloffentliggjortaltreklamenyheter erer detdet somsom enen ellereller annenet ellereller annetannet stedikke vilvil haha offentliggjortalt annetannet erer reklamenyheter er deter det somdet som ensom en elleren eller annenet eller anneteller annet stedikke vil havil ha offentliggjortalt annet erannet er reklamenyheter er det somer det som endet som en ellersom en eller annenet eller annet stedikke vil ha offentliggjortalt annet er reklamenyheter er det som ener det som en ellerdet som en eller annen

Ensom - det kan være en fra et annet land eller en som er gammel eller en som ikke har noen venner eller er redd. Det kan være en du kjenner, selv om du ikke har tenkt på det. -Ukjent
ensom-det-kan-være-fra-et-annet-land-eller-som-er-gammel-eller-som-ikke-har-noen-venner-eller-er-redd-det-kan-være-du-kjenner-selv-om-du-ikke
Nesten alle politikere som har drevet det til noe, har et eller annet sted et skjelett i skapet. Det gjelder å forhindre at knoklene skrangler. -Politiker
nesten-alle-politikere-som-har-drevet-det-til-noe-har-et-eller-annet-sted-et-skjelett-i-skapet-det-gjelder-å-forhindre-at-knoklene-skrangler
Ingen har rett til å klandre eller fordømme en annen, fordi ingen kan virkelig kjenne et annet menneske. -Fordom
ingen-har-rett-til-å-klandre-eller-fordømme-annen-fordi-ingen-kan-virkelig-kjenne-et-annet-menneske
Hvis du ikke vet hvor du skal, vil du sannsynligvis ende opp et annet sted. -Laurence J. Peter
hvis-du-ikke-vet-hvor-du-skal-vil-du-sannsynligvis-ende-opp-et-annet-sted
Jeg vil ikke være med på å utvanne likestillingen eller omdøpe den til noe annet. Hvis noen oppfatter den som usexy, får vi sørge for at den blir mer moderne. -Kristin Mile
jeg-vil-ikke-være-med-på-å-utvanne-likestillingen-eller-omdøpe-den-til-noe-annet-hvis-noen-oppfatter-den-som-usexy-får-vi-sørge-for-at-den-blir