Norge er et deilig land å reise til utlandet fra.


norge-er-et-deilig-land-å-reise-til-utlandet-fra
norge og nordmennnorgeeretdeiliglandreisetilutlandetfranorge erer etet deiligdeilig landå reisereise tiltil utlandetutlandet franorge er eter et deiliget deilig landdeilig land åland å reiseå reise tilreise til utlandettil utlandet franorge er et deiliger et deilig landet deilig land ådeilig land å reiseland å reise tilå reise til utlandetreise til utlandet franorge er et deilig lander et deilig land ået deilig land å reisedeilig land å reise tilland å reise til utlandetå reise til utlandet fra

Norge - Noreg, du herlige land! Vårt dyre, tvidelte bindestreksland! Kløyvd og delt, frå hei til strand! -Norge og nordmenn
norge-noreg-du-herlige-land-vårt-dyre-tvidelte-bindestreksland-kløyvd-og-delt-frå-hei-til-strand
Den som reiser til et land før han har kjenneskap til dets språk, går i skole og er ikke på reise. -Reise
den-som-reiser-til-et-land-før-han-har-kjenneskap-til-dets-språk-går-i-skole-og-er-ikke-på-reise
Det tar seg dårlig ut at Norge, som oppfattes som et av verdens fremste likestillingsland, representeres i utlandet av 90 prosent menn. -Ingrid Schulerud
det-tar-seg-dårlig-ut-at-norge-som-oppfattes-som-et-av-verdens-fremste-likestillingsland-representeres-i-utlandet-av-90-prosent-menn
En viktig årsak til aldringen av befolkningen i Norge og andre land er økningen i gjennomsnittlig levealder som følge av redusert dødelighet blant eldre. -Statistisk sentralbyrå
en-viktig-årsak-til-aldringen-av-befolkningen-i-norge-og-andre-land-er-økningen-i-gjennomsnittlig-levealder-som-følge-av-redusert-dødelighet-blant
Norge er et så lite land at en ikke har råd til å være forbannet på folk i mer enn 14 dager om gangen - da er en avhengig av dem igjen. -Norge og nordmenn
norge-er-et-så-lite-land-at-ikke-har-råd-til-å-være-forbannet-på-folk-i-mer-enn-14-dager-om-gangen-da-er-avhengig-av-dem-igjen