Nordmenn synes det er artig å stå opp for så å kunne oppleve allslags vær.


nordmenn-synes-det-er-artig-å-stå-opp-for-så-å-kunne-oppleve-allslags-vær
norge og nordmennnordmennsynesdeterartigståoppforkunneoppleveallslagsværnordmenn synessynes detdet erer artigartig åå ståstå oppopp forå kunnekunne oppleveoppleve allslagsallslags værnordmenn synes detsynes det erdet er artiger artig åartig å ståå stå oppstå opp foropp for såfor så åså å kunneå kunne opplevekunne oppleve allslagsoppleve allslags værnordmenn synes det ersynes det er artigdet er artig åer artig å ståartig å stå oppå stå opp forstå opp for såopp for så åfor så å kunneså å kunne oppleveå kunne oppleve allslagskunne oppleve allslags værnordmenn synes det er artigsynes det er artig ådet er artig å ståer artig å stå oppartig å stå opp forå stå opp for såstå opp for så åopp for så å kunnefor så å kunne oppleveså å kunne oppleve allslagså kunne oppleve allslags vær

Håplaust å stå opp. Før var det jobb. Så ungar. Måtte opp. Måtte. No er ho pensjonist og nyforelska. Senga full av kyss. Håplaust å stå opp. -Frode Grytten
håplaust-å-stå-opp-før-var-det-jobb-så-ungar-måtte-opp-måtte-no-er-ho-pensjonist-og-nyforelska-senga-full-av-kyss-håplaust-å-stå-opp
I og for seg har jeg ingen ting imot å stå opp. Det er det at man skal begynne dagen med det - som jeg synes er så urimelig. -Fredrik Stabel
i-og-for-seg-har-jeg-ingen-ting-imot-å-stå-opp-det-er-det-at-man-skal-begynne-dagen-med-det-som-jeg-synes-er-så-urimelig
Hvis du gjør ting bra, så gjør det enda bedre. Vær dristig, vær først, vær annerledes, vær nøye. -Anita Roddick
hvis-du-gjør-ting-bra-så-gjør-det-enda-bedre-vær-dristig-vær-først-vær-annerledes-vær-nøye
Jeg synes ikke Norge er interessant nok. Nordmenn har en lei tendens til å tro at verden er Norge. -Åsne Seierstad
jeg-synes-ikke-norge-er-interessant-nok-nordmenn-har-lei-tendens-til-å-tro-at-verden-er-norge
Det er en myte at nordmenn er fremmedfiendtlige. Enkelte er skeptiske, men det er naturlig. Etter å ha reist i mange land, og hørt hva innvandrerne selv sier, så vet jeg at nordmenn er vennligsinnede. -Unni Wikan
det-er-myte-at-nordmenn-er-fremmedfiendtlige-enkelte-er-skeptiske-men-det-er-naturlig-etter-å-reist-i-mange-land-og-hørt-hva-innvandrerne-selv
En annen stor gave Norge fikk, var at nordmenn ikke har hatt andre folk å bruke sin herskelyst på - kanskje det som så merkbart gjorde nordmenn til individer. -Aksel Sandemose
en-annen-stor-gave-norge-fikk-var-at-nordmenn-ikke-har-hatt-andre-folk-å-bruke-herskelyst-på-kanskje-det-som-så-merkbart-gjorde-nordmenn-til