Nordmenn er i ferd med å gjøre bilen til et slags familiemedlem.


nordmenn-er-i-ferd-med-å-gjøre-bilen-til-et-slags-familiemedlem
norge og nordmennnordmennerferdmedgjørebilentiletslagsfamiliemedlemnordmenn erer ii ferdferd medmed åå gjøregjøre bilenbilen tiltil etet slagsslags familiemedlemnordmenn er ier i ferdi ferd medferd med åmed å gjøreå gjøre bilengjøre bilen tilbilen til ettil et slagset slags familiemedlemnordmenn er i ferder i ferd medi ferd med åferd med å gjøremed å gjøre bilenå gjøre bilen tilgjøre bilen til etbilen til et slagstil et slags familiemedlemnordmenn er i ferd meder i ferd med åi ferd med å gjøreferd med å gjøre bilenmed å gjøre bilen tilå gjøre bilen til etgjøre bilen til et slagsbilen til et slags familiemedlem

Når kona har hatt et uhell med bilen, snakker 90 prosent av mennene først om bilen. -Helen Catchwood
når-kona-har-hatt-et-uhell-med-bilen-snakker-90-prosent-av-mennene-først-om-bilen
Vi er visst i ferd med å venne oss til at valgløfter ikke er til for å holdes. -Inge Lønning
vi-er-visst-i-ferd-med-å-venne-oss-til-at-valgløfter-ikke-er-til-for-å-holdes
Innvandrere i Norge må lære seg norsk. Det samme bør spanjoler i Spania gjøre, hvis de vil jobbe med nordmenn. -Innvandring
innvandrere-i-norge-må-lære-seg-norsk-det-samme-bør-spanjoler-i-spania-gjøre-hvis-vil-jobbe-med-nordmenn
Noen av oss er i ferd med å bli de mennene vi ville gifte oss med. En gang i tiden ble kvinner oppdratt til å gifte seg med en lege, ikke til selv å bli en. -Gloria Steinem
noen-av-oss-er-i-ferd-med-å-bli-mennene-vi-ville-gifte-oss-med-en-gang-i-tiden-ble-kvinner-oppdratt-til-å-gifte-seg-med-lege-ikke-til-selv-å-bli
Bilen er utrolig god, men mennesket er ikke godt nok for bilen. -Lars Sponheim
bilen-er-utrolig-god-men-mennesket-er-ikke-godt-nok-for-bilen
En annen stor gave Norge fikk, var at nordmenn ikke har hatt andre folk å bruke sin herskelyst på - kanskje det som så merkbart gjorde nordmenn til individer. -Aksel Sandemose
en-annen-stor-gave-norge-fikk-var-at-nordmenn-ikke-har-hatt-andre-folk-å-bruke-herskelyst-på-kanskje-det-som-så-merkbart-gjorde-nordmenn-til