Noen ganger kan en bedrøvet mann snakke leiheten rett ut av munnen.


noen-ganger-kan-bedrøvet-mann-snakke-leiheten-rett-ut-av-munnen
john steinbecknoengangerkanbedrøvetmannsnakkeleihetenrettutavmunnennoen gangerganger kankan enen bedrøvetbedrøvet mannmann snakkesnakke leihetenleiheten rettrett utut avav munnennoen ganger kanganger kan enkan en bedrøveten bedrøvet mannbedrøvet mann snakkemann snakke leihetensnakke leiheten rettleiheten rett utrett ut avut av munnennoen ganger kan enganger kan en bedrøvetkan en bedrøvet mannen bedrøvet mann snakkebedrøvet mann snakke leihetenmann snakke leiheten rettsnakke leiheten rett utleiheten rett ut avrett ut av munnennoen ganger kan en bedrøvetganger kan en bedrøvet mannkan en bedrøvet mann snakkeen bedrøvet mann snakke leihetenbedrøvet mann snakke leiheten rettmann snakke leiheten rett utsnakke leiheten rett ut avleiheten rett ut av munnen

Jeg har rett og slett prøvd å skrive så godt jeg kan. Noen ganger er jeg så heldig at jeg skriver bedre enn jeg kan. -Forfatter
jeg-har-rett-og-slett-prøvd-å-skrive-så-godt-jeg-kan-noen-ganger-er-jeg-så-heldig-at-jeg-skriver-bedre-enn-jeg-kan
Prat og veltalenhet er ikke det samme: Å snakke og å snakke godt, er to forskjellige ting. En dåre kan prate, men en klok mann taler. -Veltalenhet
prat-og-veltalenhet-er-ikke-det-samme-Å-snakke-og-å-snakke-godt-er-to-forskjellige-ting-en-dåre-kan-prate-men-klok-mann-taler
En mann kan falle mange ganger, men han er ikke mislykket før han hevder at noen dyttet ham. -Nederlag
en-mann-kan-falle-mange-ganger-men-han-er-ikke-mislykket-før-han-hevder-at-noen-dyttet-ham
Noen ganger lurer jeg på hvem som har rett. Kanskje alle har rett. Alle har nøyaktig like mange fine ord å dekke seg bak. Alle er like sikre på sin sak. Jeg bare nikker til alle kanter. -Rett og galt
noen-ganger-lurer-jeg-på-hvem-som-har-rett-kanskje-alle-har-rett-alle-har-nøyaktig-like-mange-fine-ord-å-dekke-seg-bak-alle-er-like-sikre-på
En enslig kvinne kan ikke treffe en mann, noen mann, i noen alder, uten å tenke, om bare et halvt sekund: Kanskje dette er mannen. -Doris Lessing
en-enslig-kvinne-kan-ikke-treffe-mann-noen-mann-i-noen-alder-uten-å-tenke-om-bare-et-halvt-sekund-kanskje-dette-er-mannen
Noen ganger drar jeg deg, og noen ganger drar du meg. -Anne-Cath Vestly
noen-ganger-drar-jeg-deg-og-noen-ganger-drar-du-meg