Noen av oss er i ferd med å bli de mennene vi ville gifte oss med. En gang i tiden ble kvinner oppdratt til å gifte seg med en lege, ikke til selv å bli en.


noen-av-oss-er-i-ferd-med-å-bli-mennene-vi-ville-gifte-oss-med-en-gang-i-tiden-ble-kvinner-oppdratt-til-å-gifte-seg-med-lege-ikke-til-selv-å-bli
gloria steinemnoenavosserferdmedblimennenevivillegiftemedgangtidenblekvinneroppdratttilseglegeikkeselvnoen avav ossoss erer ii ferdferd medmed åå blibli dede mennenemennene vivi villeville giftegifte ossoss meden ganggang ii tidentiden bleble kvinnerkvinner oppdrattoppdratt tiltil åå giftegifte segseg medmed enen legeikke tiltil selvselv åå blibli ennoen av ossav oss eross er ier i ferdi ferd medferd med åmed å bliå bli debli de mennenede mennene vimennene vi villevi ville gifteville gifte ossgifte oss meden gang igang i tideni tiden bletiden ble kvinnerble kvinner oppdrattkvinner oppdratt tiloppdratt til åtil å gifteå gifte seggifte seg medseg med enmed en legeikke til selvtil selv åselv å bliå bli en

Hvis jeg noen gang skulle gifte meg, måtte det bli med en dominikanerpater. -Åse-Marie Nesse
hvis-jeg-noen-gang-skulle-gifte-meg-måtte-det-bli-med-dominikanerpater
Fordelen med å gifte seg med en prinsesse - eller noen fra en kongelig familie - er at de vet hva det dreier seg om. -Charles
fordelen-med-å-gifte-seg-med-prinsesse-eller-noen-fra-kongelig-familie-er-at-vet-hva-det-dreier-seg-om
Vi er visst i ferd med å venne oss til at valgløfter ikke er til for å holdes. -Inge Lønning
vi-er-visst-i-ferd-med-å-venne-oss-til-at-valgløfter-ikke-er-til-for-å-holdes
La oss forsøke å finne oss til rette med livet. Det er ikke livets sak å finne seg til rette med oss. -Livet
la-oss-forsøke-å-finne-oss-til-rette-med-livet-det-er-ikke-livets-sak-å-finne-seg-til-rette-med-oss
Jeg kjenner sjømennene, sier jeg. Det er ikke folk til å gifte seg med. -Henrik Ibsen
jeg-kjenner-sjømennene-sier-jeg-det-er-ikke-folk-til-å-gifte-seg-med