No må de sjå å komm dokk på banen, guta, og itj sett i garderoben.


no-må-sjå-å-komm-dokk-på-banen-guta-og-itj-sett-i-garderoben
politikernosjåkommdokkbanengutaogitjsettgarderobenno måde sjåsjå åå kommkomm dokkdokk påpå banenog itjitj settsett ii garderobenno må demå de sjåde sjå åsjå å kommå komm dokkkomm dokk pådokk på banenog itj settitj sett isett i garderobenno må de sjåmå de sjå åde sjå å kommsjå å komm dokkå komm dokk påkomm dokk på banenog itj sett iitj sett i garderobenno må de sjå åmå de sjå å kommde sjå å komm dokksjå å komm dokk påå komm dokk på banenog itj sett i garderoben

Det er jo en av fordelene ved å flytte til et nytt land. Man kan resirkulere garderoben. -Åse Kleveland
det-er-jo-av-fordelene-ved-å-flytte-til-et-nytt-land-man-kan-resirkulere-garderoben
Det er veldig mye nerver å se ute på banen. -Fotball
det-er-veldig-mye-nerver-å-se-ute-på-banen
Nå er det faen meg tolv negere på banen. -Fotball
nå-er-det-faen-meg-tolv-negere-på-banen
Nå er det så mye bråk på banen at dommeren burde hatt trompet. -Fotball
nå-er-det-så-mye-bråk-på-banen-at-dommeren-burde-hatt-trompet
Nå har vi sett målet fra siden, ovenfra og bakfra. En slik skåring burde vi også fått sett nedenfra! -Fotball
nå-har-vi-sett-målet-fra-siden-ovenfra-og-bakfra-en-slik-skåring-burde-vi-også-fått-sett-nedenfra