Nervene, ja det er hele mennesket.


nervene-ja-det-er-hele-mennesket
nervernervenejadeterhelemennesketja detdet erer helehele mennesketja det erdet er heleer hele mennesketja det er heledet er hele mennesketja det er hele mennesket

Vi må aldri la deler av et menneske bli helheten, la det farge hele bildet. Da gjør du mennesket en grov urett. -Menneske
vi-må-aldri-deler-av-et-menneske-bli-helheten-det-farge-hele-bildet-da-gjør-du-mennesket-grov-urett
Vi kjenner bare stykker og biter av det hele mennesket, men sannheten om noen deler kan jo for alt vi vet være en løgn om helheten. -Menneske
vi-kjenner-bare-stykker-og-biter-av-det-hele-mennesket-men-sannheten-om-noen-deler-kan-jo-for-alt-vi-vet-være-løgn-om-helheten
Jeg er det eneste mennesket i hele verden jeg kunne tenke meg å bli ordentlig kjent med. -Oscar Wilde
jeg-er-det-eneste-mennesket-i-hele-verden-jeg-kunne-tenke-meg-å-bli-ordentlig-kjent-med
Mennesket - det er noe fenomenalt. Så stolt det lyder: «Mennesket!» En skal akte mennesket! Ikke ynke det ... ikke nedverdige det ved medynk ... nei akte og høyakte det! -Menneske
mennesket-det-er-noe-fenomenalt-så-stolt-det-lyder-mennesket-en-skal-akte-mennesket-ikke-ynke-det-ikke-nedverdige-det-ved-medynk-nei-akte
Ingen velsignelse er så stor som arbeidets, og bare det mennesket som har arbeidet hardt hele sitt liv, kan si: «Jeg har levet.» -Johann Wolfgang von Goethe
ingen-velsignelse-er-så-stor-som-arbeidets-og-bare-det-mennesket-som-har-arbeidet-hardt-hele-sitt-liv-kan-jeg-har-levet