Nei, ingen er så få som deg Men ingen er flere heller


nei-ingen-er-så-få-som-deg-men-ingen-er-flere-heller
dag evjenthneiingenersomdegmenflerehelleringen erer såfå somsom degdeg menmen ingeningen erer flereflere helleringen er såer så fåså få somfå som degsom deg mendeg men ingenmen ingen eringen er flereer flere helleringen er så fåer så få somså få som degfå som deg mensom deg men ingendeg men ingen ermen ingen er flereingen er flere helleringen er så få somer så få som degså få som deg menfå som deg men ingensom deg men ingen erdeg men ingen er fleremen ingen er flere heller

Dersom ingen vet hva du ønsker deg, er det heller ingen som oppdager det dersom du mislykkes. -Mål
dersom-ingen-vet-hva-du-ønsker-deg-er-det-heller-ingen-som-oppdager-det-dersom-du-mislykkes
Livet er en lidelse, men døden er heller ingen fornøyelse. -Livet og døden
livet-er-lidelse-men-døden-er-heller-ingen-fornøyelse
Hennes føtter - de er ikke ganske rene; ikke armene heller, især den ene. Men det er i grunnen ingen forringelse -- Jeg vil heller kalle det en betingelse. -Henrik Ibsen
hennes-føtter-er-ikke-ganske-rene-ikke-armene-heller-især-den-ene-men-det-er-i-grunnen-ingen-forringelse-jeg-vil-heller-kalle-det
Hvor der ingen kamp er, kan der heller ingen seier komme. -Kamp
hvor-der-ingen-kamp-er-kan-der-heller-ingen-seier-komme
Bekymring er som en gyngestol: Den gir deg noe å gjøre, men den får deg ingen steder. -Ukjent
bekymring-er-som-gyngestol-den-gir-deg-noe-å-gjøre-men-den-får-deg-ingen-steder
Penger gjør ingen lykkelige, men jeg gråter heller i en Jaguar enn på bussen. -Penger og økonomi
penger-gjør-ingen-lykkelige-men-jeg-gråter-heller-i-jaguar-enn-på-bussen