Nei er det vanskeligste svaret i verden, og nettopp derfor er det også det kjærligste, og det som krever mest omtanke, mest engasjement, mest ærlighet og størst mot.


nei-er-det-vanskeligste-svaret-i-verden-og-nettopp-derfor-er-det-også-det-kjærligste-og-det-som-krever-mest-omtanke-mest-engasjement-mest-ærlighet
jesper juulneierdetvanskeligstesvaretverdenognettoppderforogsåkjærligstesomkrevermestomtankeengasjementærlighetstørstmotnei erer detdet vanskeligstevanskeligste svaretsvaret ii verdenog nettoppnettopp derforer detdet ogsåogså detdet kjærligsteog detdet somsom kreverkrever mestmest omtankemest engasjementmest ærlighetærlighet ogog størststørst motnei er deter det vanskeligstedet vanskeligste svaretvanskeligste svaret isvaret i verdenog nettopp derfornettopp derfor erderfor er deter det ogsådet også detogså det kjærligsteog det somdet som kreversom krever mestkrever mest omtankemest ærlighet ogærlighet og størstog størst mot

Bøker er de stilleste og mest trofaste venner, de er de mest tilgjengelige og kloke rådgivere, og de mest tålmodige lærere. -Charles W. Eliot
bøker-er-stilleste-og-mest-trofaste-venner-er-mest-tilgjengelige-og-kloke-rådgivere-og-mest-tålmodige-lærere
Penger er verdens mest effektive, mest brutale og mest utbredte språk. -Penger og økonomi
penger-er-verdens-mest-effektive-mest-brutale-og-mest-utbredte-språk
Den som elsker mest, er alltid den mest underlegne og må lide mest. -Thomas Mann
den-som-elsker-mest-er-alltid-den-mest-underlegne-og-må-lide-mest
Retten til å få være alene er den mest omfattende av rettigheter, og den rett som er mest verdsatt av det siviliserte mennesket. -Louis Brandeis
retten-til-å-få-være-alene-er-den-mest-omfattende-av-rettigheter-og-den-rett-som-er-mest-verdsatt-av-det-siviliserte-mennesket
De fleste kunstarter krever langvarig studium og trening, men den mest verdifulle av dem alle, kunsten å glede andre, krever bare et ønske om å gjøre det. -Glede
de-fleste-kunstarter-krever-langvarig-studium-og-trening-men-den-mest-verdifulle-av-dem-alle-kunsten-å-glede-andre-krever-bare-et-ønske-om-å-gjøre
Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest. -Svenske ordtak
elsk-meg-mest-når-jeg-fortjener-det-minst-for-da-trenger-jeg-det-mest