Nederlagene skal opp i lyset, ikke graves ned. Det er på den måten man blir menneske.


nederlagene-skal-opp-i-lyset-ikke-graves-ned-det-er-på-den-måten-man-blir-menneske
aksel sandemosenederlageneskalopplysetikkegravesneddeterdenmåtenmanblirmenneskenederlagene skalskal oppopp ii lysetikke gravesgraves neddet erer påpå denden måtenmåten manman blirblir menneskenederlagene skal oppskal opp iopp i lysetikke graves neddet er påer på denpå den måtenden måten manmåten man blirman blir menneskenederlagene skal opp iskal opp i lysetdet er på dener på den måtenpå den måten manden måten man blirmåten man blir menneskenederlagene skal opp i lysetdet er på den måtener på den måten manpå den måten man blirden måten man blir menneske

For hver gang et menneske tar et skritt opp mot lyset, skjer noe uhørt stort. Nye stjerner blir tent. Hjelpestjerner. Det blir lettere å ta skrittet neste gang. -Skritt
for-hver-gang-et-menneske-tar-et-skritt-opp-mot-lyset-skjer-noe-uhørt-stort-nye-stjerner-blir-tent-hjelpestjerner-det-blir-lettere-å-ta-skrittet
Nederlagene er som det visne løv - av den muld skal vi gro. -Nederlag
nederlagene-er-som-det-visne-løv-av-den-muld-skal-vi-gro
Et menneske kan leve uten syn, en blind er også et menneske. Men blir man ikke sett, da er man ingenting. -Oppmerksomhet
et-menneske-kan-leve-uten-syn-blind-er-også-et-menneske-men-blir-man-ikke-sett-da-er-man-ingenting
Skuffelsen over å ikke leve opp til forventningene, blir alltid større når man ser den i øynene på en man er glad i. -Peter Late
skuffelsen-over-å-ikke-leve-opp-til-forventningene-blir-alltid-større-når-man-den-i-øynene-på-man-er-glad-i