Naturen pynter opp i kring ein, ikkje sant?


naturen-pynter-opp-i-kring-ein-ikkje-sant
naturnaturenpynteroppkringeinikkjesantnaturen pynterpynter oppopp ii kringkring einikkje santnaturen pynter opppynter opp iopp i kringi kring einnaturen pynter opp ipynter opp i kringopp i kring einnaturen pynter opp i kringpynter opp i kring ein

Det ein sjølv kann gjera, skal ein ikkje bidja andre um. -Gjøre
det-ein-sjølv-kann-gjera-skal-ein-ikkje-bidja-andre-um
Noreg har ein slags ikkje-giftig økologisk kvalitet som ein kan setje pris på. -Norge og nordmenn
noreg-har-ein-slags-ikkje-giftig-økologisk-kvalitet-som-ein-kan-setje-pris-på
Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv. -Gitte Witt
ein-må-fokusere-på-det-ein-har-halde-fram-med-å-jobbe-ikkje-slappe-av-og-tru-at-ting-kjem-av-seg-sjølv
Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal
Eg vil ikkje bli ein innegubbe som står bak gardine som ein skugge. -Ensomhet
eg-vil-ikkje-bli-ein-innegubbe-som-står-bak-gardine-som-ein-skugge