Naturen har gitt mange evnen til medlidenhet, men få evnen til medglede.


naturen-har-gitt-mange-evnen-til-medlidenhet-men-få-evnen-til-medglede
friedrich hebbelnaturenhargittmangeevnentilmedlidenhetmenmedgledenaturen harhar gittgitt mangemange evnenevnen tiltil medlidenhetmen fåfå evnenevnen tiltil medgledenaturen har gitthar gitt mangegitt mange evnenmange evnen tilevnen til medlidenhetmen få evnenfå evnen tilevnen til medgledenaturen har gitt mangehar gitt mange evnengitt mange evnen tilmange evnen til medlidenhetmen få evnen tilfå evnen til medgledenaturen har gitt mange evnenhar gitt mange evnen tilgitt mange evnen til medlidenhetmen få evnen til medglede

Mister vi evnen og holdningen til samfunnskritikk, ja da mister vi evnen til å gjøre verden bedre! -Erling Segelstad
mister-vi-evnen-og-holdningen-til-samfunnskritikk-ja-da-mister-vi-evnen-til-å-gjøre-verden-bedre
Menneskene forgår fordi de ikke har evnen til å knytte begynnelse til ende. -Menneske
menneskene-forgår-fordi-ikke-har-evnen-til-å-knytte-begynnelse-til-ende
Mot er ikke fyktløshet, men evnen til å overvinne frykten. -Ukjent
mot-er-ikke-fyktløshet-men-evnen-til-å-overvinne-frykten
Naturen har gitt kvinnene brede hofter og stor bak - og derved gitt det til kjenne at hun skal sitte og passe sitt hus. -Kvinner
naturen-har-gitt-kvinnene-brede-hofter-og-stor-bak-og-derved-gitt-det-til-kjenne-at-hun-skal-sitte-og-passe-sitt-hus
... de har mistet evnen til å ta hånd om sin egen skjebne. Der er ingen annen fortapelse. Den er til gjengjeld absolutt. -Skjebne
har-mistet-evnen-til-å-ta-hånd-om-egen-skjebne-der-er-ingen-annen-fortapelse-den-er-til-gjengjeld-absolutt