Naturen blir aldri så beundret som når hun blir forstått.


naturen-blir-aldri-så-beundret-som-når-hun-blir-forstått
naturnaturenbliraldribeundretsomnårhunforståttnaturen blirblir aldrialdri såså beundretbeundret somsom nårnår hunhun blirblir forståttnaturen blir aldriblir aldri såaldri så beundretså beundret sombeundret som nårsom når hunnår hun blirhun blir forståttnaturen blir aldri såblir aldri så beundretaldri så beundret somså beundret som nårbeundret som når hunsom når hun blirnår hun blir forståttnaturen blir aldri så beundretblir aldri så beundret somaldri så beundret som nårså beundret som når hunbeundret som når hun blirsom når hun blir forstått

En beskjeden mann blir som regel beundret - forutsatt at noen har hørt om ham. -Edgar Watson Howe
en-beskjeden-mann-blir-som-regel-beundret-forutsatt-at-noen-har-hørt-om-ham
I det øyeblikket et barn blir født, blir også moren født. Hun har aldri eksistert før. Kvinnen eksisterte, men aldri moren. En mor er noe helt nytt. -Mor
i-det-øyeblikket-et-barn-blir-født-blir-også-moren-født-hun-har-aldri-eksistert-før-kvinnen-eksisterte-men-aldri-moren-en-mor-er-noe-helt
Martyrene har valget mellom å bli glemt, holdt for narr eller utnyttet. Forstått - det blir man aldri. -Martyr
martyrene-har-valget-mellom-å-bli-glemt-holdt-for-narr-eller-utnyttet-forstått-det-blir-man-aldri
Intet blir forstått, som ikke først er elsket. -Forståelse
intet-blir-forstått-som-ikke-først-er-elsket