Nødvendighet har aldri gjort en god forretning.


nødvendighet-har-aldri-gjort-god-forretning
nødvendighetnødvendighetharaldrigjortgodforretningnødvendighet harhar aldrialdri gjortgjort enen godgod forretningnødvendighet har aldrihar aldri gjortaldri gjort engjort en goden god forretningnødvendighet har aldri gjorthar aldri gjort enaldri gjort en godgjort en god forretningnødvendighet har aldri gjort enhar aldri gjort en godaldri gjort en god forretning

En forretning man ikke tjener penger på, er ingen forretning. -Henry Ford
en-forretning-man-ikke-tjener-penger-på-er-ingen-forretning
De som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt. -Feil
de-som-aldri-har-gjort-feil-har-aldri-prøvd-noe-nytt
Liksom det er en nødvendighet for frukten å gi, er det en nødvendighet for roten å ta imot. -Livsvisdom
liksom-det-er-nødvendighet-for-frukten-å-gi-er-det-nødvendighet-for-roten-å-ta-imot
Det er bedre å angre det man har gjort, enn å angre det som aldri ble gjort. -Nils Bredesen
det-er-bedre-å-angre-det-man-har-gjort-enn-å-angre-det-som-aldri-ble-gjort
Ingen god avgjørelse rundt markedsføring har blitt gjort med basis i kvantitative data. -John Scully
ingen-god-avgjørelse-rundt-markedsføring-har-blitt-gjort-med-basis-i-kvantitative-data
Den som aldri har lært å følge ordre, kan aldri bli en god leder. -Aristoteles
den-som-aldri-har-lært-å-følge-ordre-kan-aldri-bli-god-leder