Når de undertrykte kommer til makten, blir de selv undertrykkere - og er ikke bedre enn sine fiender.


når-undertrykte-kommer-til-makten-blir-selv-undertrykkere-og-er-ikke-bedre-enn-sine-fiender
maktnårundertryktekommertilmaktenblirselvundertrykkereogerikkebedreennsinefiendernår dede undertrykteundertrykte kommerkommer tiltil maktenblir dede selvselv undertrykkereundertrykkereogog erer ikkeikke bedrebedre ennenn sinesine fiendernår de undertryktede undertrykte kommerundertrykte kommer tilkommer til maktenblir de selvde selv undertrykkereselv undertrykkereog erog er ikkeer ikke bedreikke bedre ennbedre enn sineenn sine fiendernår de undertrykte kommerde undertrykte kommer tilundertrykte kommer til maktenblir de selv undertrykkerede selv undertrykkereog er ikkeog er ikke bedreer ikke bedre ennikke bedre enn sinebedre enn sine fiendernår de undertrykte kommer tilde undertrykte kommer til maktenblir de selv undertrykkereog er ikke bedreog er ikke bedre enner ikke bedre enn sineikke bedre enn sine fiender

Det skal større mot til å si sannheten til sine venner enn til sine fiender. -Sannhet
det-skal-større-mot-til-å-sannheten-til-sine-venner-enn-til-sine-fiender
Bedre enn gull er makten over menneskenes sinn. -Giuseppe Parini
bedre-enn-gull-er-makten-over-menneskenes-sinn
Makten over andre er intet - makten over seg selv er alt. -Gabriel Scott
makten-over-andre-er-intet-makten-over-seg-selv-er-alt
Det å eldes er rolig å dreie sine erfaringer rundt i lyset og betrakte selv de smerteligste uten frykt. For omsider vet en at de ikke kommer til å gjenta seg. -Tove Ditlevsen
det-å-eldes-er-rolig-å-dreie-sine-erfaringer-rundt-i-lyset-og-betrakte-selv-smerteligste-uten-frykt-for-omsider-vet-at-ikke-kommer-til-å-gjenta