Når en politiker sier sannheten, kalles det «forsnakkelse».


når-politiker-sier-sannheten-kalles-det-forsnakkelse
michael kinsleynårpolitikersiersannhetenkallesdetforsnakkelsenår enen politikerpolitiker siersier sannhetenkalles detdet «forsnakkelse»når en politikeren politiker sierpolitiker sier sannhetenkalles det «forsnakkelse»når en politiker sieren politiker sier sannhetennår en politiker sier sannheten

Siden en politiker aldri tror et ord av hva han sier, blir han temmelig overrasket når han blir tatt på ordet. -Politiker
siden-politiker-aldri-tror-et-ord-av-hva-han-sier-blir-han-temmelig-overrasket-når-han-blir-tatt-på-ordet
Jeg drømmer også om den dagen da en modig politiker står opp og sier med klar stemme at det er nok velstand nå. -Kåre Valebrokk
jeg-drømmer-også-om-den-dagen-da-modig-politiker-står-opp-og-sier-med-klar-stemme-at-det-er-nok-velstand-nå
Vær modig! Hvis du sier sannheten, kommer du ikke til å snuble. -Sofokles
vær-modig-hvis-du-sier-sannheten-kommer-du-ikke-til-å-snuble
Den som sier sannheten, synder ikke, men han skaper besvær. -Sannhet
den-som-sier-sannheten-synder-ikke-men-han-skaper-besvær
Når en politiker snakker om at «vi er i samme båt», så se opp. Det betyr at han vil være kaptein, og at du må ro. -Politiker
når-politiker-snakker-om-at-vi-er-i-samme-båt-så-se-opp-det-betyr-at-han-vil-være-kaptein-og-at-du-må-ro
Når en politiker gir en forklaring, må forklaringen forklares. -Ukjent
når-politiker-gir-forklaring-må-forklaringen-forklares