Når menn begynner å snakke om plikt, har de sluttet å elske.


når-menn-begynner-å-snakke-om-plikt-har-sluttet-å-elske
caroline lambnårmennbegynnersnakkeompliktharsluttetelskenår mennmenn begynnerbegynner åå snakkesnakke omom plikthar dede sluttetsluttet åå elskenår menn begynnermenn begynner åbegynner å snakkeå snakke omsnakke om plikthar de sluttetde sluttet åsluttet å elskenår menn begynner åmenn begynner å snakkebegynner å snakke omå snakke om plikthar de sluttet åde sluttet å elskenår menn begynner å snakkemenn begynner å snakke ombegynner å snakke om plikthar de sluttet å elske

Det er alltid noe latterlig over andres følelser når man har sluttet å elske dem. -Oscar Wilde
det-er-alltid-noe-latterlig-over-andres-følelser-når-man-har-sluttet-å-elske-dem
Noen har en gang sagt at i det øyeblikket du stanser opp for å tenke over om du elsker noen, da har du allerede sluttet å elske vedkommende for alltid. -Elske
noen-har-gang-sagt-at-i-det-øyeblikket-du-stanser-opp-for-å-tenke-over-om-du-elsker-noen-da-har-du-allerede-sluttet-å-elske-vedkommende-for
Madame Lonoix var i den alderen da man begynner å beundre vakre menn på nytt. Når man er femten år, beundrer man dem av instinkt, når man er førti, av overbevisning. -Delphine de Girardin
madame-lonoix-var-i-den-alderen-da-man-begynner-å-beundre-vakre-menn-på-nytt-når-man-er-femten-år-beundrer-man-dem-av-instinkt-når-man-er-førti
En egoist er en som insisterer på å snakke om seg selv når du vil snakke om deg. -Ukjent
en-egoist-er-som-insisterer-på-å-snakke-om-seg-selv-når-du-vil-snakke-om-deg
Jeg har sluttet å drikke, men bare når jeg sover. -George Best
jeg-har-sluttet-å-drikke-men-bare-når-jeg-sover