Når en mann er blitt førti, har han funnet seg selv. Han har mer dannelse, sjarm, varme - og mer penger.


når-mann-er-blitt-førti-har-han-funnet-seg-selv-han-har-mer-dannelse-sjarm-varme-og-mer-penger
mae westnårmannerblittførtiharhanfunnetsegselvhanmerdannelsesjarmvarmeogpengernår enen mannmann erer blittblitt førtihar hanhan funnetfunnet segseg selvhan harhar mermer dannelsevarmeogog mermer pengernår en mannen mann ermann er blitter blitt førtihar han funnethan funnet segfunnet seg selvhan har merhar mer dannelseog merog mer pengernår en mann eren mann er blittmann er blitt førtihar han funnet seghan funnet seg selvhan har mer dannelseog mer pengernår en mann er blitten mann er blitt førtihar han funnet seg selv

En forfatter som har fylt førti, har ikke mer å si - men hvis han er dyktig, vet han hvordan han skal skjule det. -Georges Simenon
en-forfatter-som-har-fylt-førti-har-ikke-mer-å-men-hvis-han-er-dyktig-vet-han-hvordan-han-skal-skjule-det
Jo mer penger en mann legger seg opp, desto mindre interessant blir han. -Penger og økonomi
jo-mer-penger-mann-legger-seg-opp-desto-mindre-interessant-blir-han
En mann er som en omelett: Det nytter ikke å varme ham opp når han først er blitt kald. -Sydney Tremayne
en-mann-er-som-omelett-det-nytter-ikke-å-varme-ham-opp-når-han-først-er-blitt-kald
Min mann sa at han trengte mer rom for seg selv, så jeg låste ham ute. -Ektemann
min-mann-sa-at-han-trengte-mer-rom-for-seg-selv-så-jeg-låste-ham-ute
Er en mann pessimist før han er førti, vet han for lite; er han optimist etter førti, vet han for lite. -Ukjent
er-mann-pessimist-før-han-er-førti-vet-han-for-lite-er-han-optimist-etter-førti-vet-han-for-lite
I over førti år har han site med hendene i fanget og venta på lykka. Ein sein kveld reiser han seg, ser inn i spegelen og set seg ned igjen. -Vente
i-over-førti-år-har-han-site-med-hendene-i-fanget-og-venta-på-lykka-ein-sein-kveld-reiser-han-seg-inn-i-spegelen-og-set-seg-ned-igjen