Når man spiser, skal 1/3 av maven fylles med mat, 1/3 med drikke, mens resten skal være tom.


når-man-spiser-skal-13-av-maven-fylles-med-mat-13-med-drikke-mens-resten-skal-være-tom
talmudnårmanspiserskal13avmavenfyllesmedmatdrikkemensrestenværetomnår manman spiserskal 1/31/3 avav mavenmaven fyllesfylles medmed mat1/3 medmed drikkemens restenresten skalskal værevære tomnår man spiserskal 1/3 av1/3 av mavenav maven fyllesmaven fylles medfylles med mat1/3 med drikkemens resten skalresten skal væreskal være tomskal 1/3 av maven1/3 av maven fyllesav maven fylles medmaven fylles med matmens resten skal væreresten skal være tomskal 1/3 av maven fylles1/3 av maven fylles medav maven fylles med matmens resten skal være tom

Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. -Lov
man-skal-ikke-plage-andre-man-skal-være-grei-og-snill-og-for-øvrig-kan-man-gjøre-hva-man-vil
Hvis du skal være spydig, må du være kort. For det er med ordene som med solstrålene; jo mer de konsentreres, jo dypere bunner de. -Ukjent
hvis-du-skal-være-spydig-må-du-være-kort-for-det-er-med-ordene-som-med-solstrålene-jo-mer-konsentreres-jo-dypere-bunner
Musikalske mennesker er så absurd urimelige. De ønsker alltid at man skal være totalt stum når man selv lengter etter å være stokk døv. -Oscar Wilde
musikalske-mennesker-er-så-absurd-urimelige-de-ønsker-alltid-at-man-skal-være-totalt-stum-når-man-selv-lengter-etter-å-være-stokk-døv