Når man gir en kvinne rett, er hun villig til å innse at hun hadde urett.


når-man-gir-kvinne-rett-er-hun-villig-til-å-innse-at-hun-hadde-urett
kvinnernårmangirkvinneretterhunvilligtilinnseathaddeurettnår manman girgir enen kvinnekvinne retter hunhun villigvillig tiltil åå innseinnse atat hunhun haddehadde urettnår man girman gir engir en kvinneen kvinne retter hun villighun villig tilvillig til åtil å innseå innse atinnse at hunat hun haddehun hadde urettnår man gir enman gir en kvinnegir en kvinne retter hun villig tilhun villig til åvillig til å innsetil å innse atå innse at huninnse at hun haddeat hun hadde urettnår man gir en kvinneman gir en kvinne retter hun villig til åhun villig til å innsevillig til å innse attil å innse at hunå innse at hun haddeinnse at hun hadde urett

Til hustru bør man velge en kvinne som man ville valgt til venn hvis hun hadde vært mann. -Kone
til-hustru-bør-man-velge-kvinne-som-man-ville-valgt-til-venn-hvis-hun-hadde-vært-mann
Det hadde aldri vært noen mann hun ikke kunne få når hun først hadde fått lyst på ham. -Kvinner og menn
det-hadde-aldri-vært-noen-mann-hun-ikke-kunne-få-når-hun-først-hadde-fått-lyst-på-ham
Jeg tror på lojalitet. Når en kvinne har nådd en alder hun liker, bør hun holde seg til den. -Kvinner og alder
jeg-tror-på-lojalitet-når-kvinne-har-nådd-alder-hun-liker-bør-hun-holde-seg-til-den
Løyet for sin mor hadde hun jo alltid. For når skulle hun kunnet være ærlig uten å gjøre moren sorg - til ingen nytte. -Sigrid Undset
løyet-for-mor-hadde-hun-jo-alltid-for-når-skulle-hun-kunnet-være-ærlig-uten-å-gjøre-moren-sorg-til-ingen-nytte
Hun var smart nok til ikke å prøve å se ut som om hun var femogtredve, hun hadde stanset på førti med hell. -Angela Carter
hun-var-smart-nok-til-ikke-å-prøve-å-se-ut-som-om-hun-var-femogtredve-hun-hadde-stanset-på-førti-med-hell