Når kvinner blir tredve, glemmer de alderen; når de blir førti, glemmer de at den noen gang har husket den.


når-kvinner-blir-tredve-glemmer-alderen-når-blir-førti-glemmer-at-den-noen-gang-har-husket-den
ninon de lenclosnårkvinnerblirtredveglemmeralderennårførtiatdennoengangharhusketdennår kvinnerkvinner blirblir tredveglemmer dede alderennår dede blirblir førtiglemmer dede atat denden noennoen ganggang harhar huskethusket dennår kvinner blirkvinner blir tredveglemmer de alderennår de blirde blir førtiglemmer de atde at denat den noenden noen gangnoen gang hargang har huskethar husket dennår kvinner blir tredvenår de blir førtiglemmer de at dende at den noenat den noen gangden noen gang harnoen gang har husketgang har husket denglemmer de at den noende at den noen gangat den noen gang harden noen gang har husketnoen gang har husket den

Alderdom: Først glemmer man navn, så glemmer man ansikter, så glemmer man å trekke opp glidelåsen - og til slutt glemmer man å trekke den ned. -George Burns
alderdom-først-glemmer-man-navn-så-glemmer-man-ansikter-så-glemmer-man-å-trekke-opp-glidelåsen-og-til-slutt-glemmer-man-å-trekke-den-ned
Når en kvinne kommer i den kritiske alderen, blir hun ukritisk. -Kvinner og alder
når-kvinne-kommer-i-den-kritiske-alderen-blir-hun-ukritisk
Madame Lonoix var i den alderen da man begynner å beundre vakre menn på nytt. Når man er femten år, beundrer man dem av instinkt, når man er førti, av overbevisning. -Delphine de Girardin
madame-lonoix-var-i-den-alderen-da-man-begynner-å-beundre-vakre-menn-på-nytt-når-man-er-femten-år-beundrer-man-dem-av-instinkt-når-man-er-førti
Den som ikke er vakker når han er tyve, sterk når han er tredve, rik når han er førti og vis når han er femti, vil aldri bli vakker, sterk, rik og vis. -George Herbert
den-som-ikke-er-vakker-når-han-er-tyve-sterk-når-han-er-tredve-rik-når-han-er-førti-og-vis-når-han-er-femti-vil-aldri-bli-vakker-sterk-rik-og
Ingen glemmer noen gang hvor han gravde ned stridsøksen. -Frank McKinney Hubbard
ingen-glemmer-noen-gang-hvor-han-gravde-ned-stridsøksen
Bare tre ting hender menneskene: De fødes, lever og dør. Man merker ikke at man blir født, man lider når man dør, og man glemmer å leve. -Menneske
bare-tre-ting-hender-menneskene-de-fødes-lever-og-dør-man-merker-ikke-at-man-blir-født-man-lider-når-man-dør-og-man-glemmer-å-leve