Når kvinnen elsker, tilgir hun oss alt. Når hun ikke elsker, tilgir hun oss ingenting, ikke engang våre beste sider.


når-kvinnen-elsker-tilgir-hun-oss-alt-når-hun-ikke-elsker-tilgir-hun-oss-ingenting-ikke-engang-våre-beste-sider
kvinner og mennnårkvinnenelskertilgirhunossaltikkeingentingengangvårebestesidernår kvinnenkvinnen elskertilgir hunhun ossoss altnår hunhun ikkeikke elskertilgir hunhun ossoss ingentingikke engangengang vårevåre bestebeste sidernår kvinnen elskertilgir hun osshun oss altnår hun ikkehun ikke elskertilgir hun osshun oss ingentingikke engang våreengang våre bestevåre beste sidertilgir hun oss altnår hun ikke elskertilgir hun oss ingentingikke engang våre besteengang våre beste siderikke engang våre beste sider

En kvinne er aldri mer alvorlig enn når hun forteller en millionær at hun elsker ham. -André Gide
en-kvinne-er-aldri-mer-alvorlig-enn-når-hun-forteller-millionær-at-hun-elsker-ham
En kvinne våger alt når hun elsker - eller hater. -Kvinner
en-kvinne-våger-alt-når-hun-elsker-eller-hater
Tilgivelse er allerede likegyldighet. Man tilgir ikke når man elsker. -Carmen Sylva
tilgivelse-er-allerede-likegyldighet-man-tilgir-ikke-når-man-elsker
Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Ingenting, svarer hun kort. - Det er jo så at hun ingenting gjør. Hun bare går her, gjør ingenting og blir ingenting, mens livet ruller forbi etsteds langt borte, sønnenfor. -Cora Sandel
ingenting-svarer-hun-kort-det-er-jo-så-at-hun-ingenting-gjør-hun-bare-går-her-gjør-ingenting-og-blir-ingenting-mens-livet-ruller-forbi-etsteds