Når en kvinne har valget mellom kjærlighet og rikdom, forsøker hun alltid å velge begge deler.


når-kvinne-har-valget-mellom-kjærlighet-og-rikdom-forsøker-hun-alltid-å-velge-begge-deler
kvinnernårkvinneharvalgetmellomkjærlighetogrikdomforsøkerhunalltidvelgebeggedelernår enen kvinnekvinne harhar valgetvalget mellommellom kjærlighetkjærlighet ogog rikdomforsøker hunhun alltidalltid åå velgevelge beggebegge delernår en kvinneen kvinne harkvinne har valgethar valget mellomvalget mellom kjærlighetmellom kjærlighet ogkjærlighet og rikdomforsøker hun alltidhun alltid åalltid å velgeå velge beggevelge begge delernår en kvinne haren kvinne har valgetkvinne har valget mellomhar valget mellom kjærlighetvalget mellom kjærlighet ogmellom kjærlighet og rikdomforsøker hun alltid åhun alltid å velgealltid å velge beggeå velge begge delernår en kvinne har valgeten kvinne har valget mellomkvinne har valget mellom kjærlighethar valget mellom kjærlighet ogvalget mellom kjærlighet og rikdomforsøker hun alltid å velgehun alltid å velge beggealltid å velge begge deler

Dersom valget hadde stått mellom å score mot Liverpool fra 40 meter på Anfield eller ligge med Miss World, ville det vært vanskelig å velge. Heldigivis har jeg gjort begge deler. -Fotball
dersom-valget-hadde-stått-mellom-å-score-mot-liverpool-fra-40-meter-på-anfield-eller-ligge-med-miss-world-ville-det-vært-vanskelig-å-velge
Når en kvinne elsker to, må hun lyve for dem begge. -Kvinner
når-kvinne-elsker-to-må-hun-lyve-for-dem-begge
En vakker kvinne er alltid vakrest når hun ikke selv vet hvor vakker hun er. Men hun vet det alltid. -Frejlif Olsen
en-vakker-kvinne-er-alltid-vakrest-når-hun-ikke-selv-vet-hvor-vakker-hun-er-men-hun-vet-det-alltid
I valget mellom to onder velger jeg alltid det jeg ikke har prøvd før. -Mae West
i-valget-mellom-to-onder-velger-jeg-alltid-det-jeg-ikke-har-prøvd-før
Jeg tror på lojalitet. Når en kvinne har nådd en alder hun liker, bør hun holde seg til den. -Kvinner og alder
jeg-tror-på-lojalitet-når-kvinne-har-nådd-alder-hun-liker-bør-hun-holde-seg-til-den