Når kulturens sol står lavt, kaster selv dverger lange skygger.


når-kulturens-sol-står-lavt-kaster-selv-dverger-lange-skygger
karl krisrian krausnårkulturenssolstårlavtkasterselvdvergerlangeskyggernår kulturenskulturens solsol stårstår lavtkaster selvselv dvergerdverger langelange skyggernår kulturens solkulturens sol stårsol står lavtkaster selv dvergerselv dverger langedverger lange skyggernår kulturens sol stårkulturens sol står lavtkaster selv dverger langeselv dverger lange skyggernår kulturens sol står lavtkaster selv dverger lange skygger

Gamle synder kaster lange skygger. -Synd
gamle-synder-kaster-lange-skygger
Høye fjell kaster lange skygger. -Fjell
høye-fjell-kaster-lange-skygger
De fleste av livets skygger skyldes at vi selv står i veien for solen. -Livet
de-fleste-av-livets-skygger-skyldes-at-vi-selv-står-i-veien-for-solen
Vi er livredde når Jagland står på talerstolen. Mer redde enn når Jamtfall står i mål for Rosenborg. -Politiker
vi-er-livredde-når-jagland-står-på-talerstolen-mer-redde-enn-når-jamtfall-står-i-mål-for-rosenborg
Og alle skimtar av sol er sløkte; sjå lauvet reiser i nordablåst. Dei siste blomane står forstøkte og ottast frost. -Tor Jonsson
og-alle-skimtar-av-sol-er-sløkte-sjå-lauvet-reiser-i-nordablåst-dei-siste-blomane-står-forstøkte-og-ottast-frost