Når jeg våknet ved siden av mine tidligere menn om morgenen, så de bebreidende på meg - bare fordi jeg hadde sovet.


når-jeg-våknet-ved-siden-av-mine-tidligere-menn-om-morgenen-så-bebreidende-på-meg-bare-fordi-jeg-hadde-sovet
kvinner og mennnårjegvåknetvedsidenavminetidligeremennommorgenenbebreidendemegbarefordihaddesovetnår jegjeg våknetvåknet vedved sidensiden avav minemine tidligeretidligere mennmenn omom morgenende bebreidendebebreidende påpå megmegbarebare fordifordi jegjeg haddehadde sovetnår jeg våknetjeg våknet vedvåknet ved sidenved siden avsiden av mineav mine tidligeremine tidligere menntidligere menn ommenn om morgenenså de bebreidendede bebreidende påbebreidende på megpå megbare fordibare fordi jegfordi jeg haddejeg hadde sovetnår jeg våknet vedjeg våknet ved sidenvåknet ved siden avved siden av minesiden av mine tidligereav mine tidligere mennmine tidligere menn omtidligere menn om morgenenså de bebreidende påde bebreidende på megbebreidende på megbare fordi jegbare fordi jeg haddefordi jeg hadde sovetnår jeg våknet ved sidenjeg våknet ved siden avvåknet ved siden av mineved siden av mine tidligeresiden av mine tidligere mennav mine tidligere menn ommine tidligere menn om morgenenså de bebreidende på megde bebreidende på megbare fordi jeg haddebare fordi jeg hadde sovet

Men da jeg om morgenen våknet ved høylys dag og fikk se henne i hele hennes stygghet, hoppet jeg i samme sekund ut av sengen. -Kvinner og utseende
men-da-jeg-om-morgenen-våknet-ved-høylys-dag-og-fikk-se-henne-i-hele-hennes-stygghet-hoppet-jeg-i-samme-sekund-ut-av-sengen
Mine beste ideer får jeg som regel om morgenen når jeg barberer meg. Av det trekker jeg den slutning at folk med skjegg ikke har så mange ideer. -Idé
mine-beste-ideer-får-jeg-som-regel-om-morgenen-når-jeg-barberer-meg-av-det-trekker-jeg-den-slutning-at-folk-med-skjegg-ikke-har-så-mange-ideer
Titt forbauser mine skikkelser meg ved å gjøre eller si ting jeg ikke hadde ventet av dem, ja, de kan undertiden vende opp ned på mine planer, de sataner. -Henrik Ibsen
titt-forbauser-mine-skikkelser-meg-ved-å-gjøre-eller-ting-jeg-ikke-hadde-ventet-av-dem-ja-kan-undertiden-vende-opp-ned-på-mine-planer-sataner
Men navnet Lillegull lyder jeg ikke lenger. Det navnet fikk jeg i vuggegave fordi jeg hadde gulsott ved fødselen. Ikke før jeg giftet meg, ble jeg kvitt Lillegull-navnet. -Navn
men-navnet-lillegull-lyder-jeg-ikke-lenger-det-navnet-fikk-jeg-i-vuggegave-fordi-jeg-hadde-gulsott-ved-fødselen-ikke-før-jeg-giftet-meg-ble-jeg
Ikke gå foran meg, kanskje følger jeg deg ikke. Ikke gå bak meg, for kanskje viser jeg ikke vei. Gå ved siden av meg og bare vær min venn. -Albert Camus
ikke-gå-foran-meg-kanskje-følger-jeg-deg-ikke-ikke-gå-bak-meg-for-kanskje-viser-jeg-ikke-vei-gå-ved-siden-av-meg-og-bare-vær-min-venn
Hva og hvor mye hadde jeg mistet ved å prøve å gjøre bare det som var forventet av meg i stedet for hva jeg selv hadde ønsket å gjøre? -Forventning
hva-og-hvor-mye-hadde-jeg-mistet-ved-å-prøve-å-gjøre-bare-det-som-var-forventet-av-meg-i-stedet-for-hva-jeg-selv-hadde-ønsket-å-gjøre