Når hun er elegant kledd, ser hun ut som en «édition de luxe» av en dårlig fransk roman.


når-hun-er-elegant-kledd-hun-ut-som-édition-luxe-av-dårlig-fransk-roman
oscar wildenårhunerelegantkleddutsoméditionluxeavdårligfranskromannår hunhun erer elegantelegant kleddser hunhun utut somsom enen «édition«édition dede luxe»luxe» avav enen dårligdårlig franskfransk romannår hun erhun er eleganter elegant kleddser hun uthun ut somut som ensom en «éditionen «édition de«édition de luxe»de luxe» avluxe» av enav en dårligen dårlig franskdårlig fransk romannår hun er eleganthun er elegant kleddser hun ut somhun ut som enut som en «éditionsom en «édition deen «édition de luxe»«édition de luxe» avde luxe» av enluxe» av en dårligav en dårlig fransken dårlig fransk romannår hun er elegant kleddser hun ut som enhun ut som en «éditionut som en «édition desom en «édition de luxe»en «édition de luxe» av«édition de luxe» av ende luxe» av en dårligluxe» av en dårlig franskav en dårlig fransk roman

Uansett hvordan en kvinne ser ut, hvis hun er trygg på seg selv, er hun sexy. -Selvtillit
uansett-hvordan-kvinne-ut-hvis-hun-er-trygg-på-seg-selv-er-hun-sexy
Hun bærer blåveis i sine hender, den første hilsen fra vårens muld. Hun møter meg som en venn hun kjenner, og står og smiler så tillitsfull. -Blomster
hun-bærer-blåveis-i-sine-hender-den-første-hilsen-fra-vårens-muld-hun-møter-meg-som-venn-hun-kjenner-og-står-og-smiler-så-tillitsfull