Når hatet blir feigt, går det rundt i samfunnet med maske og kaller seg rettferdighet.


når-hatet-blir-feigt-går-det-rundt-i-samfunnet-med-maske-og-kaller-seg-rettferdighet
arthur schnitzlernårhatetblirfeigtgårdetrundtsamfunnetmedmaskeogkallersegrettferdighetnår hatethatet blirblir feigtgår detdet rundtrundt ii samfunnetsamfunnet medmed maskemaske ogog kallerkaller segseg rettferdighetnår hatet blirhatet blir feigtgår det rundtdet rundt irundt i samfunneti samfunnet medsamfunnet med maskemed maske ogmaske og kallerog kaller segkaller seg rettferdighetnår hatet blir feigtgår det rundt idet rundt i samfunnetrundt i samfunnet medi samfunnet med maskesamfunnet med maske ogmed maske og kallermaske og kaller segog kaller seg rettferdighetgår det rundt i samfunnetdet rundt i samfunnet medrundt i samfunnet med maskei samfunnet med maske ogsamfunnet med maske og kallermed maske og kaller segmaske og kaller seg rettferdighet

Jeg tror at en av grunnene til at folk klamrer seg til hatet, er at de føler at når hatet forsvinner, så vil de bli tvunget til å forholde seg til smerten. -Hat
jeg-tror-at-av-grunnene-til-at-folk-klamrer-seg-til-hatet-er-at-føler-at-når-hatet-forsvinner-så-vil-bli-tvunget-til-å-forholde-seg-til
Det er ingenting som har forberedt meg mer til et liv i rampelyset enn åra med mobbing. For det er akkurat det samme som skjer når du blir kjent. Du støtes ut av samfunnet. Alt forandrer seg. -Kjendis
det-er-ingenting-som-har-forberedt-meg-mer-til-et-liv-i-rampelyset-enn-åra-med-mobbing-for-det-er-akkurat-det-samme-som-skjer-når-du-blir-kjent-du
Hvorfor er man ikke mer klar over at nytelsens maske, avkledd alt hykleri, er angstens maske? -Georges Bernanos
hvorfor-er-man-ikke-mer-klar-over-at-nytelsens-maske-avkledd-alt-hykleri-er-angstens-maske
Hvorfor kaller de det rushtid når ingenting beveger seg? -Robin Williams
hvorfor-kaller-det-rushtid-når-ingenting-beveger-seg
Alle går rundt med drømmen. Se på folk i fylla. Da tyter det fram - den personen folk har inni seg og som de aldri får løftet fram i det daglige. -Tove Nilsen
alle-går-rundt-med-drømmen-se-på-folk-i-fylla-da-tyter-det-fram-den-personen-folk-har-inni-seg-og-som-aldri-får-løftet-fram-i-det-daglige
Hos oss kaller man det fremskritt bare man ikke faller når man går bakover. -Rudolf Rolfs
hos-oss-kaller-man-det-fremskritt-bare-man-ikke-faller-når-man-går-bakover