Når gjøken galer fra bar kvist, blir ingen trist - men galer den fra løvrik gren, blir det angst og mén.


når-gjøken-galer-fra-bar-kvist-blir-ingen-trist-men-galer-den-fra-løvrik-gren-blir-det-angst-og-mén
fuglernårgjøkengalerfrabarkvistbliringentristmendenløvrikgrendetangstogménnår gjøkengjøken galergaler frafra barbar kvistblir ingeningen tristtristmenmen galergaler denden frafra løvrikløvrik grenblir detdet angstangst ogog ménnår gjøken galergjøken galer fragaler fra barfra bar kvistblir ingen tristingen tristmen galermen galer dengaler den fraden fra løvrikfra løvrik grenblir det angstdet angst ogangst og ménnår gjøken galer fragjøken galer fra bargaler fra bar kvistblir ingen tristmen galer denmen galer den fragaler den fra løvrikden fra løvrik grenblir det angst ogdet angst og ménnår gjøken galer fra bargjøken galer fra bar kvistmen galer den framen galer den fra løvrikgaler den fra løvrik grenblir det angst og mén

Det er bra å gi når man blir bedt, men det er bedre å gi ubedt, ut fra ens egen forståelse. -Kahlil Gibran
det-er-bra-å-gi-når-man-blir-bedt-men-det-er-bedre-å-gi-ubedt-ut-fra-ens-egen-forståelse
Juletrepynt blir bare verdifull når den er blitt gammel, hentet ned fra loftet hvert eneste år, litt mer falmet for hvert år som går, men verd sin vekt i minner. -Jul
juletrepynt-blir-bare-verdifull-når-den-er-blitt-gammel-hentet-ned-fra-loftet-hvert-eneste-år-litt-mer-falmet-for-hvert-år-som-går-men-verd-vekt
Vennskapet behøver ingen ord - det er ensomhet befridd fra ensomhetens angst. -Vennskap
vennskapet-behøver-ingen-ord-det-er-ensomhet-befridd-fra-ensomhetens-angst
Livet blir vanskeligere for oss når vi lever for andre, men det blir også rikere og lykkeligere. -Seg selv og andre
livet-blir-vanskeligere-for-oss-når-vi-lever-for-andre-men-det-blir-også-rikere-og-lykkeligere
Det er ikke røyken fra ilden som gjør huset varmt, men ekteparet som blir enige om tingene. -Ekteskap
det-er-ikke-røyken-fra-ilden-som-gjør-huset-varmt-men-ekteparet-som-blir-enige-om-tingene