Når enden er god, er allting godt.


når-enden-er-god-er-allting-godt
begynnelse og sluttnårendenergodalltinggodtnår endenenden erer goder alltingallting godtnår enden erenden er goder allting godtnår enden er god

Når enden er god har alle gått. -Dag Evjenth
når-enden-er-god-har-alle-gått
Å snakke godt er ikke å være god - å gjøre godt er å være god. -Godhet
Å-snakke-godt-er-ikke-å-være-god-å-gjøre-godt-er-å-være-god
Når du kommer til enden av tauet, knytt en knute og hold deg fast. -Thomas Jefferson
når-du-kommer-til-enden-av-tauet-knytt-knute-og-hold-deg-fast
Jeg merker veldig godt når folk kommer i godt ærend - og det gjør de ofte. -Møte mellom mennesker
jeg-merker-veldig-godt-når-folk-kommer-i-godt-ærend-og-det-gjør-ofte
Man kan ikke leve godt, elske godt eller sove godt uten å spise godt. -Virginia Woolf
man-kan-ikke-leve-godt-elske-godt-eller-sove-godt-uten-å-spise-godt
Det er god mat i godt drikke. -Mat
det-er-god-mat-i-godt-drikke