Når du var ett med det som sitret i deg da var du tro!


når-du-var-ett-med-det-som-sitret-i-deg-da-var-du-tro
være seg selvnårduvarettmeddetsomsitretdegdatronår dudu varvar ettett medmed detdet somsom sitretsitret ii degdeg dada varvar dudu tronår du vardu var ettvar ett medett med detmed det somdet som sitretsom sitret isitret i degi deg dadeg da varda var duvar du tronår du var ettdu var ett medvar ett med detett med det sommed det som sitretdet som sitret isom sitret i degsitret i deg dai deg da vardeg da var duda var du tronår du var ett meddu var ett med detvar ett med det somett med det som sitretmed det som sitret idet som sitret i degsom sitret i deg dasitret i deg da vari deg da var dudeg da var du tro

Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan
En gåva större än andra är Du Vår väntan var värd var sekund Allt som finns med Dig är ett NU och kärleken växer för varje stund -Barn
en-gå-större-än-andra-är-du-vår-väntan-var-värd-var-sekund-allt-som-finns-med-dig-är-ett-nu-och-kärleken-växer-för-varje-stund
Var fanns guden med kinder som tårats och med all kontroll i sin hand Var fanns helande kraft när du sårats och gått vilse i främmande land -Medgang og motgang
var-fanns-guden-med-kinder-som-tårats-och-med-all-kontroll-i-hand-var-fanns-helande-kraft-när-du-sårats-och-gått-vilse-i-främmande-land
Om det ikke var kattens lek med mus, så var det iallefall kattens lek med en katt som var mye mindre. -Knut Th. Gleditch
om-det-ikke-var-kattens-lek-med-mus-så-var-det-iallefall-kattens-lek-med-katt-som-var-mye-mindre
Han var kjedelig på en ny måte, og det fikk mange til å tro at han var stor. -Kjedelig
han-var-kjedelig-på-ny-måte-og-det-fikk-mange-til-å-tro-at-han-var-stor