Når det gjelder unnskyldninger, er verden full av store oppfinnere.


når-det-gjelder-unnskyldninger-er-verden-full-av-store-oppfinnere
ukjentnårdetgjelderunnskyldningererverdenfullavstoreoppfinnerenår detdet gjeldergjelder unnskyldningerer verdenverden fullfull avav storestore oppfinnerenår det gjelderdet gjelder unnskyldningerer verden fullverden full avfull av storeav store oppfinnerenår det gjelder unnskyldningerer verden full avverden full av storefull av store oppfinnereer verden full av storeverden full av store oppfinnere

Jeg føler det samme når det gjelder fly som når det gjelder slankekurer. Det er helt i orden at andre benytter seg av dem. -Jean Kerr
jeg-føler-det-samme-når-det-gjelder-fly-som-når-det-gjelder-slankekurer-det-er-helt-i-orden-at-andre-benytter-seg-av-dem
Verden er full av muligheter. Husk at du er en av dem. -Ukjent
verden-er-full-av-muligheter-husk-at-du-er-av-dem
Det gjelder å passe det rette øyeblikk her i denne korte verden. -Øyeblikk
det-gjelder-å-passe-det-rette-øyeblikk-her-i-denne-korte-verden
Kvinner og milde sjeler nøler bare når de selv er i fare. Men de blir modige når det gjelder å redde andre. -Jean Paul
kvinner-og-milde-sjeler-nøler-bare-når-selv-er-i-fare-men-blir-modige-når-det-gjelder-å-redde-andre