Når alt må være riktig, er det noe som ikke stemmer.


når-alt-må-være-riktig-er-det-noe-som-ikke-stemmer
rett og galtnåraltværeriktigerdetnoesomikkestemmernår altalt måmå værevære riktiger detdet noenoe somsom ikkeikke stemmernår alt måalt må væremå være riktiger det noedet noe somnoe som ikkesom ikke stemmernår alt må værealt må være riktiger det noe somdet noe som ikkenoe som ikke stemmernår alt må være riktiger det noe som ikkedet noe som ikke stemmer

Teori er når man vet alt, og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, og ingen vet hvorfor. Her blir teori og praksis forent, ingenting stemmer og ingen vet hvorfor. -Ukjent
teori-er-når-man-vet-alt-og-ingenting-stemmer-praksis-er-når-alt-stemmer-og-ingen-vet-hvorfor-her-blir-teori-og-praksis-forent-ingenting-stemmer
Når du sier så mye som jeg gjør, så stemmer det ikke alltid. -Fotball
når-du-sier-så-mye-som-jeg-gjør-så-stemmer-det-ikke-alltid
Det er noe som ikke stemmer med en mor som vasker et litermål i såpe og vann etter at hun kun har målt vann med det. -Husarbeid
det-er-noe-som-ikke-stemmer-med-mor-som-vasker-et-litermål-i-såpe-og-vann-etter-at-hun-kun-har-målt-vann-med-det
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Folk sier jeg tenker for mye på kvinner. Men når alt kommer til alt - finnes det noe viktigere å tenke på? -Kvinner
folk-sier-jeg-tenker-for-mye-på-kvinner-men-når-alt-kommer-til-alt-finnes-det-noe-viktigere-å-tenke-på
Alle må være en agnostiker. Du kan ikke være sikker på at noe ikke eksisterer. Vi er alle agnostikere når det gjelder alver, nisser og enhjørninger. -Richard Dawkins
alle-må-være-agnostiker-du-kan-ikke-være-sikker-på-at-noe-ikke-eksisterer-vi-er-alle-agnostikere-når-det-gjelder-alver-nisser-og