Når alt kommer til alt, er det bare to slags kvinner, de som sminker seg og de som ikke gjør det.


når-alt-kommer-til-alt-er-det-bare-to-slags-kvinner-som-sminker-seg-og-som-ikke-gjør-det
oscar wildenåraltkommertilalterdetbaretoslagskvinnersomsminkersegogikkegjørdetnår altalt kommerkommer tiltil alter detdet bareslags kvinnerde somsom sminkersminker segseg ogog dede somsom ikkeikke gjørgjør detnår alt kommeralt kommer tilkommer til alter det barebare to slagsde som sminkersom sminker segsminker seg ogseg og deog de somde som ikkesom ikke gjørikke gjør detnår alt kommer tilalt kommer til altdet bare to slagsbare to slags kvinnerde som sminker segsom sminker seg ogsminker seg og deseg og de somog de som ikkede som ikke gjørsom ikke gjør detnår alt kommer til alter det bare to slagsdet bare to slags kvinnerde som sminker seg ogsom sminker seg og desminker seg og de somseg og de som ikkeog de som ikke gjørde som ikke gjør det

Folk sier jeg tenker for mye på kvinner. Men når alt kommer til alt - finnes det noe viktigere å tenke på? -Kvinner
folk-sier-jeg-tenker-for-mye-på-kvinner-men-når-alt-kommer-til-alt-finnes-det-noe-viktigere-å-tenke-på
Når alt kommer til alt er begreper som sant-usant ubrukelige i litterære sammenhenger, det handler om troverdig eller utroverdig. -Litteratur
når-alt-kommer-til-alt-er-begreper-som-sant-usant-ubrukelige-i-litterære-sammenhenger-det-handler-om-troverdig-eller-utroverdig
Når alt kommer til alt, hva er egentlig en glorie? Bare enda en ting å holde ren. -Prektighet
når-alt-kommer-til-alt-hva-er-egentlig-glorie-bare-enda-ting-å-holde-ren
Det finnes to slags mennesker - de som deler alt inn i to grupper, og de som ikke gjør det. -Menneske
det-finnes-to-slags-mennesker-som-deler-alt-inn-i-to-grupper-og-som-ikke-gjør-det
Alle politiske spørsmål, alle problemer om rett og galt, er når alt kommer til alt, bare et spørsmål om eventuell makt. -Politikk
alle-politiske-spørsmål-alle-problemer-om-rett-og-galt-er-når-alt-kommer-til-alt-bare-et-spørsmål-om-eventuell-makt
Kjærlighet er ikke alt her i livet, men det er i hvert fall bedre enn alt som kommer på andreplass. -Ukjent
kjærlighet-er-ikke-alt-her-i-livet-men-det-er-i-hvert-fall-bedre-enn-alt-som-kommer-på-andreplass