Nå er det så mye bråk på banen at dommeren burde hatt trompet.


nå-er-det-så-mye-bråk-på-banen-at-dommeren-burde-hatt-trompet
fotballerdetmyebråkbanenatdommerenburdehatttrompetnå erer detdet såså myemye bråkbråk påpå banenbanen atat dommerendommeren burdeburde hatthatt trompetnå er deter det sådet så myeså mye bråkmye bråk påbråk på banenpå banen atbanen at dommerenat dommeren burdedommeren burde hattburde hatt trompetnå er det såer det så myedet så mye bråkså mye bråk påmye bråk på banenbråk på banen atpå banen at dommerenbanen at dommeren burdeat dommeren burde hattdommeren burde hatt trompetnå er det så myeer det så mye bråkdet så mye bråk påså mye bråk på banenmye bråk på banen atbråk på banen at dommerenpå banen at dommeren burdebanen at dommeren burde hattat dommeren burde hatt trompet

Det er veldig mye nerver å se ute på banen. -Fotball
det-er-veldig-mye-nerver-å-se-ute-på-banen
Jeg beklager overfor dommeren, men når det er sagt så ser det ut som straffe. Og dommeren skal dømme ut fra det han ser. Det var ikke straffe, men det kan ikke dommeren ha sett. -Fotball
jeg-beklager-overfor-dommeren-men-når-det-er-sagt-så-det-ut-som-straffe-og-dommeren-skal-dømme-ut-fra-det-han-det-var-ikke-straffe-men-det-kan
Går du inn for endring, blir det bråk. -Erna Solberg
går-du-inn-for-endring-blir-det-bråk
Aldri har så mange hatt så få å takke for så mye. -Takknemlighet
aldri-har-så-mange-hatt-så-få-å-takke-for-så-mye
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. -Morgen
kom-og-lytt-til-lyset-når-det-gryr-av-dag-solen-løfter-trompet-mot-munnen