Mye er åpnet ved en feiltakelse, men ingenting så ofte som munnen.


mye-er-åpnet-ved-feiltakelse-men-ingenting-så-ofte-som-munnen
ukjentmyeeråpnetvedfeiltakelsemeningentingoftesommunnenmye erer åpnetåpnet vedved enen feiltakelsemen ingentingingenting såså ofteofte somsom munnenmye er åpneter åpnet vedåpnet ved enved en feiltakelsemen ingenting såingenting så ofteså ofte somofte som munnenmye er åpnet veder åpnet ved enåpnet ved en feiltakelsemen ingenting så ofteingenting så ofte somså ofte som munnenmye er åpnet ved ener åpnet ved en feiltakelsemen ingenting så ofte somingenting så ofte som munnen

Kjennetegnet på en virkelig komiker er at folk ler før han har åpnet munnen. -George Jean Nathan
kjennetegnet-på-virkelig-komiker-er-at-folk-ler-før-han-har-åpnet-munnen
Når lykkens dør lukkes, åpnes en annen, men ofte ser vi så lenge på den lukkede døren at vi ikke legger merke til den som har blitt åpnet for oss. -Nye muligheter
når-lykkens-dør-lukkes-åpnes-annen-men-ofte-vi-så-lenge-på-den-lukkede-døren-at-vi-ikke-legger-merke-til-den-som-har-blitt-åpnet-for-oss
Jeg har alltid bekymret meg over mennesker som er villige til å arbeide for ingenting. Ofte er det nettopp det du får av dem: ingenting. -Sam Ervin
jeg-har-alltid-bekymret-meg-over-mennesker-som-er-villige-til-å-arbeide-for-ingenting-ofte-er-det-nettopp-det-du-får-av-dem-ingenting
... alt ved denne damen var godt ment, men ingenting var godt nok. Ingenting holdt. -Hilde Hagerup
alt-ved-denne-damen-var-godt-ment-men-ingenting-var-godt-nok-ingenting-holdt
Ofte gjør man urett ved å unnlate en handling, ikke bare ved å handle. -Handling
ofte-gjør-man-urett-ved-å-unnlate-handling-ikke-bare-ved-å-handle
Smerten ved avskjed er ingenting imot gleden ved å møtes igjen. -Charles Dickens
smerten-ved-avskjed-er-ingenting-imot-gleden-ved-å-møtes-igjen