Musikk, poesi og naturens egen skjønnhet er uløselig forbundet med kjærligheten selv.


musikk-poesi-og-naturens-egen-skjønnhet-er-uløselig-forbundet-med-kjærligheten-selv
musikkmusikkpoesiognaturensegenskjønnheteruløseligforbundetmedkjærlighetenselvpoesi ogog naturensnaturens egenegen skjønnhetskjønnhet erer uløseliguløselig forbundetforbundet medmed kjærlighetenkjærligheten selvpoesi og naturensog naturens egennaturens egen skjønnhetegen skjønnhet erskjønnhet er uløseliger uløselig forbundetuløselig forbundet medforbundet med kjærlighetenmed kjærligheten selvpoesi og naturens egenog naturens egen skjønnhetnaturens egen skjønnhet eregen skjønnhet er uløseligskjønnhet er uløselig forbundeter uløselig forbundet meduløselig forbundet med kjærlighetenforbundet med kjærligheten selvpoesi og naturens egen skjønnhetog naturens egen skjønnhet ernaturens egen skjønnhet er uløseligegen skjønnhet er uløselig forbundetskjønnhet er uløselig forbundet meder uløselig forbundet med kjærlighetenuløselig forbundet med kjærligheten selv

Der er ingen lykke forbundet med det å være kjent. -Kjendis
der-er-ingen-lykke-forbundet-med-det-å-være-kjent
Det daglige, ufullkomne liv har sin egen skjønnhet. Tørkestativ i stua for eksempel. Nydelig! -De små ting
det-daglige-ufullkomne-liv-har-egen-skjønnhet-tørkestativ-i-stua-for-eksempel-nydelig
Selv om vi reiser over hele verden for å finne skjønnhet, må vi bære den med oss, ellers finner vi den ikke. -Skjønnhet
selv-om-vi-reiser-over-hele-verden-for-å-finne-skjønnhet-må-vi-bære-den-med-oss-ellers-finner-vi-den-ikke
Jeg har levd lenge nok til å vite at kjærlighetens aften har sin egen skjønnhet og stråleprakt. -Kjærlighet - tid
jeg-har-levd-lenge-nok-til-å-vite-at-kjærlighetens-aften-har-egen-skjønnhet-og-stråleprakt