Musikk og litteratur er spørsmål, aldri svar. Hvis man tror man har funnet et svar, er det ikke lenger noe å finne.


musikk-og-litteratur-er-spørsmål-aldri-svar-hvis-man-tror-man-har-funnet-et-svar-er-det-ikke-lenger-noe-å-finne
musikkmusikkoglitteraturerspørsmålaldrisvarhvismantrorharfunnetetsvardetikkelengernoefinnemusikk ogog litteraturlitteratur erer spørsmålaldri svarhvis manman trorman harhar funnetfunnet etet svarer detdet ikkeikke lengerlenger noenoe åå finnemusikk og litteraturog litteratur erlitteratur er spørsmålhvis man trorman tror mantror man harman har funnethar funnet etfunnet et svarer det ikkedet ikke lengerikke lenger noelenger noe ånoe å finnemusikk og litteratur erog litteratur er spørsmålhvis man tror manman tror man hartror man har funnetman har funnet ethar funnet et svarer det ikke lengerdet ikke lenger noeikke lenger noe ålenger noe å finnemusikk og litteratur er spørsmålhvis man tror man harman tror man har funnettror man har funnet etman har funnet et svarer det ikke lenger noedet ikke lenger noe åikke lenger noe å finne

Man er klok så lenge man søker visdommen. I det øyeblikk man tror man har funnet den, blir man en tåpe. -Ukjent
man-er-klok-så-lenge-man-søker-visdommen-i-det-øyeblikk-man-tror-man-har-funnet-den-blir-man-tåpe
Fremskritt vil si ikke å ha noe svar i dag på de spørsmålene man ennå ikke hadde stilt i går. -Fremskritt
fremskritt-vil-ikke-å-noe-svar-i-dag-på-spørsmålene-man-ennå-ikke-hadde-stilt-i-går
All informasjon har til hensikt å gi svar på spørsmål som ikke er stilt, og skape angst for å stille andre. -Informasjon
all-informasjon-har-til-hensikt-å-gi-svar-på-spørsmål-som-ikke-er-stilt-og-skape-angst-for-å-stille-andre
Enkelte spørsmål har ingen svar. Akkurat det er en lekse det er forferdelig vanskelig å lære. -Spørsmål
enkelte-spørsmål-har-ingen-svar-akkurat-det-er-lekse-det-er-forferdelig-vanskelig-å-lære
Den største visdommen ligger ofte i spørsmål som ikke krever svar. -Visdom
den-største-visdommen-ligger-ofte-i-spørsmål-som-ikke-krever-svar
Barna begynner å bli store når de stiller spørsmål det finnes svar på. -Barn
barna-begynner-å-bli-store-når-stiller-spørsmål-det-finnes-svar-på